KOUPĚ DOMU = ZÁVAŽNÉ ROZHODNUTÍ

Koupě domu (nemovité věci) je závažné rozhodnutí. Jistě se nechcete dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu.
Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina ve stropě může skrývat problém za několik stovek tisíc korun. Zjevné i skryté technické problémy vyhledává inspektor v rámci služby inspekce nemovitostí a dalších služeb. Zjevné i skryté technické problémy budou vyhledány v rámci služby inspekce nemovitostí a dalších služeb.

Inspekce nemovitosti NEMOPAS?

Co inspekce nemovitosti NEMOPAS hodnotí?
Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.

Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech – metodika založená na vyloučení rizik:

 • statika
 • úniky tepla
 • izolace proti vodě
 • zvuk a hluk
 • technické zařízení budovy
 • bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
 • škodlivé látky a zdravé bydlení
 • povrch podlah a stěn
 • pozemky

Technický průkaz nemovitosti a prohlídka s inspektorem??

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI S CERTIFIKOVANÝM INSPEKTOREM
Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nebo převzetí bytu nebo rodinného domu a během prohlídky upozorňuje zákazníka na zjevné poruchy i na rizika poruch (skryté vady). Všechny informace jsou sděleny objednateli během prohlídky na objektu a nevystavuje se Technický průkaz nemovitosti. Při převzetí novostavby uvede svá zjištění do předávacího protokolu.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – ZÁKLAD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – STANDARD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně analyzována na samostatném listě.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – KOMPLET
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.

INSPEKCE POZEMKU
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost – pozemek. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ POZEMKU, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis pozemku a jeho případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik pozemku podle metodiky NEMOPAS.

Platím daň z nabytí nemovité věci.

Vypracování znaleckých posudků pro FÚ v okresech:

 • LOUNY
 • KLADNO
 • RAKOVNÍK
 • MĚLNÍK
 • CHOMUTOV
 • MOST
 • TEPLICE
 • LITOMĚŘICE
 • ÚSTÍ NAD LABEM

Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Plátce si může nechat zpracovat znalecký posudek a platit daň na jeho základě. Další možností je podat přiznání směrnou hodnotou. Podání formulářů na stránkách finanční správy stanovením směrné hodnoty najdete zde.
Více o platbě daně z nabytí nemovitých věcí se dozvíte zde.
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, § 14 Srovnávací daňová hodnota, § 15 Směrná hodnota, § 16 Zjištěná cena.