INFORMACE KE STAVBĚ A REKONSTRUKCI DOMU

Nabízené služby pro návrh a rekonstrukci domu

Provádíme komplexní servis služeb a nabízíme řešení na míru daného projektu.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Načerpejte inspiraci pro realizaci jednotlivých konstrukcí, popř. statických oprav

Můžete se poučit s nejčastějších problémů (nemocí) domů.

Jak zajistit zdravé vnitřní prostředí zjistíte na videu

VYUŽIJTE DALŠÍ SLUŽBY PRO NÁVRH A REKONSTRUKCI VAŠEHO DOMU

ikona rekuperace

Rekuperace vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také komfort.

ikona projekt fotovoltaiky

Návrh, zajištění dotace a realizaci fotovoltaické soustavy.

Termovize

Zjistěte, kudy z Vašeho domu uniká teplo. Akreditované měření vzduchotěsnosti prostoru metodou blower door.

Půdní prostor k bydlení, přístavba a možnost získání dotace z NZÚ

Správně zrealizovat půdní prostor není jednoduché. Na problémy a poruchy bytů v půdních vestavbách upozorňují videa. Sedmý i osmý díl  se týkaly dalšího evergrenu mezi bolestmi nemovitostí, kterým jsou problémy a poruchy bytů v půdních vestavbách. Na realizaci zvětšení obytné plochy rodinného domu (podkroví, přístavba) lze získat dotace na okna, tepelné izolace.

Průzkumy pro stavební úpravy, přístavby, vestavby

 • Ověření skladeb, provádění sond do konstrukcí
 • Analýza vlastností stavebních materiálů (vlhkost, sanilita apod.)
 • Určování statických vlastností stávajících konstrukcí
 • Posuzování trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb
 • Průzkumy historických konstrukcí
 • Odběry vzorků a mykologické rozbory
 • Průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek

Nová zelená úsporám – NZÚ – podrobnější informace

 • průzkum a zaměření domu
 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)
 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
 2. Projednání záměru se stavebním úřadem
 3. Vyplnění elektronické žádosti
 4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
 5. Kontrola žádosti fondem
 6. Akceptace žádosti
 7. Zajištění odborného technického dozoru
 8. Realizace stavby
  Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:
  – 18 měsíců pro oblast podpory A
  – 24 měsíců pro oblast podpory B
  – 9 měsíců pro oblast podpory C
 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Výplata dotace
 12. Závěrečné vyhodnocení akce
 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:
  a) kolaudační souhlas (stavební povolení);
  b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
  c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:
V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Kupuji dům
Prodej domu
Budu zateplovat