Akustika a měření hluku z tepelného čerpadla

Potřebujete změřit hluk z tepelného čerpadla

Hluk z tepelného čerpadla

Umístění tepelného čerpadla na pozemku – měření hluku z tepelného čerpadla

Při návrhu tepelného čerpadla, venkovní jednotky klimatizace a jejich návrhu umístění na pozemku zohlednit návrh umístění z akustického hlediska. Ventilátor venkovní jednotky vydává hluk, který nesmí překročit hygienické limity.

Kolaudace a měření hluku z tepelného čerpadla

Pro kolaudaci může být požadováno měření hluku při maximálním provozu hygienickou stanicí. Při měření může být zjištěno např. překročení hygienických limitů v nočních hodinách.

Návrh umístění tepelného čerpadla

Během návrhu si nechte zpracovat akustickou studii pro posouzení hluku ze stacionárního zdroje, kde bude provedeno posouzení hluku z budoucího zařízení s ohledem na dodržení požadovaných zákonných hygienických limitů.

Měření hluku

  • měření hluku ze stacionárních zdrojů a obdobná měření
  • akreditovaná měření hluku pro účely kolaudace
  • orientační měření hluku

Měření zvukové izolace

  • akreditovaná (úřední) měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí v budovách
  • orientační měření pro zjištění stavu konstrukce
  • návrh úprav na základě změřených hodnot

Hluková studie

  • vypracování hlukových studií pro všechny fáze projektové dokumentace

Stavební akustika

  • posouzení zvukové izolace konstrukcí
  • návrh úprav u nevyhovujících konstrukcí

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.