DALŠÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI SÍTĚ NEMOPAS A NAŠICH PARTNERŮ

Měření hluku

 • měření hluku z dopravy, stacionárních zdrojů a obdobná měření
 • akreditovaná měření hluku pro účely kolaudace
 • orientační měření hluku

Měření zvukové izolace

 • akreditovaná (úřední) měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí v budovách
 • orientační měření pro zjištění stavu konstrukce
 • návrh úprav na základě změřených hodnot

Hluková studie

 • vypracování hlukových studií pro všechny fáze projektové dokumentace

Stavební akustika

 • supervize projektové dokumentace
 • posouzení zvukové izolace konstrukcí
 • návrh úprav u nevyhovujících konstrukcí

Prostorová akustika

 • výpočtové posouzení doby dozvuku
 • akreditované měření doby dozvuku

Potřebujete výše uvedené služby? Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT