Využijte dešťovou vodu

dešťovka

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Dešťovka nabízené služby

Dešťovka cesta k dotaci

  1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace)
  2. Vyplnění elektronické žádosti
  3. Kontrola žádosti fondem
  4. Akceptace žádosti
  5. Realizace opatření
  6. Proplacení dotace

Pro stávající domy, rekreační objekty a novostavby

Základní informace o oblasti dotace dešťovka z programu Nová zelená úsporám

Dotace dešťovka z programu Nová zelená úsporám

Hospodaření s dešťovou vodou a systémy využívající vyčištěnou a dočištěnou odpaní vodu s možným využitím pro zálivku zahrady nebo jako užitkovou vodu.

Podpora je pro stávající domy a podporu lze čerpat také na rodinné domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka. V takovém případě však bude podpora poskytnuta až po dokončení stavby a jejím řádném schválení k užívání.

Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Výše podpory je uvedena níže a je fixní na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory za m3 objemu nové nádrže.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Označení podporovaných opatřeníPodporované opatřeníVýše podpory [Kč]
ZálivkaSystém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady.

20 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 55 000 Kč

Zálivka + WCSystém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 65 000 Kč

Šedá vodaSystém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku zahrady.60 000
Šedá voda +Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 105 000 Kč

x = objem nádrže v m3 na dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů

Poznámka k podpoře „Zálivka“

D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Odvodnění ploch musí odpovídající 100% půdorysného průmětu střechy rodinného domu. V odůvodněných případech, kdy jej není technicky možné zajistit, snížen na minimální velikost plochy odpovídající 50% půdorysného průmětu střechy rodinného domu. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších vhodných ploch (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol…) s výjimkou komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla.

Umístění akumulačních nádrží pod úrovní terénu, popř. v určených technických prostorách staveb
  • zajištěna kvalita vody bez rizika poškození systému mrazem
  • voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot
Využití stávajících žump
  • lze využít také stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky
Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3

Využití vody pouze na zalévání zahrady u novostaveb a novějších staveb

D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

U stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná přímo v obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny, dílny, garáže apod.).

V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny toalety v obytné části domu. Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Využití dešťové a odpadní vody jako užitkové

Odpadní vody z umyvadel, van, sprch či dřezů nesmí obsahovat fekálie a moč (tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056),

Systémy pro akumulaci a dočištění již prvotně vyčištěné odpadní vody odtékající ze zařízení pro čištění odpadní vody (např. z domovní čistírny odpadních vod),

Musí být dodrženy požadavky dle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu se nesmí přímo spojovat s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

Oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod (např. vody pitné a vody srážkové/vyčištěné odpadní) se nesmí vzájemně přímo spojovat.

U stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná přímo v obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny, dílny, garáže apod.).

V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny toalety v obytné části domu.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Kdo může žádat o dotaci dešťovka

Dotace na dům – podoblast dotace dešťovka může využít jak vlastník nebo stavebník rodinného i bytového domu.

Kalkulačka pro výpočet velikosti akumulační nádrže

Pro stanovení velikosti akumulační nádrže pro program dešťovka můžete využít dotační kalkulačku na stránce dotacedestovka.cz  zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit. Pokud budete chtít větší nádrž, tak proměnná část dotace se bude počítat pouze z vypočteného objemu.

Dešťovka a využití stávající žumpy jako nádrž na vodu

Jednou z možností je také využití stávající žumpy. I zde je poskytnuta z programu dešťovka proměnná část dotace a mezi způsobilé výdaje lze zařadit výdaje na vyčištění a vyspravení žumpy.

Dešťovka a podmínky pro akumulační nádrž

Podmínky pro nádrž – tepelná izolace a ochrana proti mrazu. Dále opatření proti rychlému zhoršování kvality zachycené vody – např. zamezení přístupu denního světla, stálá a nízká teplota.

Kompletní informace k dotaci dešťovka

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Po odeslání poptávky

Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.