Dešťovka 2022

Využijte dešťovou vodu

dešťovka

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi  svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky.

Dešťovka nabízené služby

Dešťovka cesta k dotaci

  1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace)
  2. Vyplnění elektronické žádosti
  3. Kontrola žádosti fondem
  4. Akceptace žádosti
  5. Realizace opatření
  6. Proplacení dotace

Vyplňte dotazník

Pošleme Vám nabídku

Vyplňte dotazník a získejte nabídku na fotovoltaiku na klíč do 5-ti pracovních dní.

Otázky v dotazníku se týkají Vašeho domu a Vašich požadavků na fotovoltaiku.

Vyplněním dotazníku umožníte optimální návrh fotovoltaiky pro Váš dům.

V případě nejasností při vyplňování dotazníku zavolejte na tel. číslo 731 707 296 (Po – Pá od 8:00 – 17:00) 

Zanechte nám kontakt

Zavoláme, odepíšeme Vám zpět

Pro stávající domy, rekreační objekty a novostavby

Základní informace o oblasti dotace dešťovka z programu Nová zelená úsporám

Dotace dešťovka z programu Nová zelená úsporám

Hospodaření s dešťovou vodou a systémy využívající vyčištěnou a dočištěnou odpaní vodu s možným využitím pro zálivku zahrady nebo jako užitkovou vodu.

Podpora je pro stávající domy a podporu lze čerpat také na rodinné domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka. V takovém případě však bude podpora poskytnuta až po dokončení stavby a jejím řádném schválení k užívání.

Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Výše podpory je uvedena níže a je fixní na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory za m3 objemu nové nádrže.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Označení podporovaných opatřeníPodporované opatřeníVýše podpory [Kč]
ZálivkaSystém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady.

20 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 55 000 Kč

Zálivka + WCSystém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 65 000 Kč

Šedá vodaSystém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku zahrady.60 000
Šedá voda +Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 105 000 Kč

x = objem nádrže v m3 na dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů

Poznámka k podpoře „Zálivka“

D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Odvodnění ploch musí odpovídající 100% půdorysného průmětu střechy rodinného domu. V odůvodněných případech, kdy jej není technicky možné zajistit, snížen na minimální velikost plochy odpovídající 50% půdorysného průmětu střechy rodinného domu. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších vhodných ploch (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol…) s výjimkou komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla.

Umístění akumulačních nádrží pod úrovní terénu, popř. v určených technických prostorách staveb
  • zajištěna kvalita vody bez rizika poškození systému mrazem
  • voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot
Využití stávajících žump
  • lze využít také stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky
Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3

Využití vody pouze na zalévání zahrady u novostaveb a novějších staveb

D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

U stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná přímo v obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny, dílny, garáže apod.).

V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny toalety v obytné části domu. Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Využití dešťové a odpadní vody jako užitkové

Odpadní vody z umyvadel, van, sprch či dřezů nesmí obsahovat fekálie a moč (tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056),

Systémy pro akumulaci a dočištění již prvotně vyčištěné odpadní vody odtékající ze zařízení pro čištění odpadní vody (např. z domovní čistírny odpadních vod),

Musí být dodrženy požadavky dle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu se nesmí přímo spojovat s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

Oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod (např. vody pitné a vody srážkové/vyčištěné odpadní) se nesmí vzájemně přímo spojovat.

U stávajících rodinných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná přímo v obytné části domu (tj. mimo sklepní prostory, prádelny, sauny, technické místnosti, kotelny, dílny, garáže apod.).

V případě novostaveb rodinných domů musí být na systém připojeny všechny toalety v obytné části domu.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele.

Kdo může žádat o dotaci dešťovka

Dotace na dům – podoblast dotace dešťovka může využít jak vlastník nebo stavebník rodinného i bytového domu.

Kalkulačka pro výpočet velikosti akumulační nádrže

Pro stanovení velikosti akumulační nádrže pro program dešťovka můžete využít dotační kalkulačku na stránce dotacedestovka.cz  zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit. Pokud budete chtít větší nádrž, tak proměnná část dotace se bude počítat pouze z vypočteného objemu.

Dešťovka a využití stávající žumpy jako nádrž na vodu

Jednou z možností je také využití stávající žumpy. I zde je poskytnuta z programu dešťovka proměnná část dotace a mezi způsobilé výdaje lze zařadit výdaje na vyčištění a vyspravení žumpy.

Dešťovka a podmínky pro akumulační nádrž

Podmínky pro nádrž – tepelná izolace a ochrana proti mrazu. Dále opatření proti rychlému zhoršování kvality zachycené vody – např. zamezení přístupu denního světla, stálá a nízká teplota.

Kompletní informace k dotaci dešťovka

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Po odeslání poptávky

Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.