1. Nová zelená úsporám – NZU

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

  • průzkum a zaměření domu
  • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
  • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
  • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
  • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
  • energetický posudek + krycí list
  • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

CESTA K DOTACI

1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
2. Projednání záměru se stavebním úřadem
3. Vyplnění elektronické žádosti
4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
5. Kontrola žádosti fondem
6. Akceptace žádosti
7. Zajištění odborného technického dozoru
8. Realizace stavby

Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:

  • 18 měsíců pro oblast podpory A
  • 24 měsíců pro oblast podpory B
  • 9 měsíců pro oblast podpory C

9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11. Výplata dotace
12. Závěrečné vyhodnocení akce

Můžete vyplnit nezávaznou poptávku s podrobnějším dotazem

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT