Dotace pro rodinné domy

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Od 22.10. 2015 je spuštěna 3. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Tato výzva, týkající se rodinných domů, je časově neomezena a bude trvat až do skončení programu Nová zelená úsporám v roce 2021. Finanční prostředky do výzvy budou uvolňovány průběžně. 

Obdobně, jako v předešlých výzvách, jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů i novostaveb, efektivní využití zdrojů, zdrojů energie (výměny neekologických zdrojů tepla, instalace solárních termických kolektorů a nově i fotovoltaických systémů, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací). Výměna zdroje bude přednostně řešena v rámci "Kotlíkových dotací".

Nově je podporována výstavba vegetačních střech (500 Kč/m2) a systémy zpětného získávání tepla z odpadní vody (5 000 Kč za centrální systém nebo za jedno odběrné místo v případě decentrálního systému). Novinkou je také podpora fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů tam, kde není vhodné použít klasické fotovoltaické panely. Podrobnější informace jsou uvedeny ZDEna oficiálním webu programu


Stavební úpravy s dotací      

  • Rozšiřujete obytný prostor o neobydlenou půdu.
  • Plánujete přístavbu, nástavbu ke stávajícímu domu.
  • Zateplujete a mění výplně otvorů.
 

Nové domy s dotací      

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností („pasivní domy")
  • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu
 

Efektivní využití zdrojů energie      

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem
  • dotace na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • dotace na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • dotace na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody
 

Potřebujete projekt, popř. zjišťujete možnosti získání dotací?  Kontaktujte inspektora nemovitostí v okresech Louny, Kladno, Rakovník, Most, Teplice a Ústí nad Labem.    

 

Do dotazu uveďte informaci, zda jde o rodinný dům, kdy byl postaven a z jakého materiálu a zda již byla provedena nějaká opatření (např. zateplení, výměna oken apod.).

 

Zpět na dotace