Informace o pozemku

Vybírám pozemek

Základní informace o pozemku lze zjistit z územního plánu dané obce (ochranná pásma, záplavová území, další omezení).
Dále můžete nahlédnout do leteckých historických map zde.
Orientační radonové riziko lze zjistit zde. Pro povolení nové stavby je nutné vždy doložit měřením stanovení radonového indexu pozemku.
Případné zaznamenané svahové nestability najdete zde.
Další geologické informace o pozemku, daném území najdete zde.