Jaké mám možnosti pro získání dotace na opravu domu

Zpět na kupuji

Koupě domu, pokud se nejedná o koupi nového domu, představuje většinou i vynaložení dalších investic do stavebních úprav. Tyto investice mohou vést k výrazným úsporám pro budoucí provoz domu.

Na stavební úpravy můžete čerpat dotace a snížit tak další výdaje. Jedná se např. o program nová zelená úsporám (NZÚ).

Dokumenty ke stažení (zdroj Státní fond životního prostředí ČR)

  • Plakát NZU (PDF 1004,41 KB) - zobrazit
  • Informační leták programu NZÚ - formát A5 (PDF 2,57 MB) - zobrazit
  • Leták NZÚ pro rodinné domy (PDF 1,17 MB) - zobrazit
  • Leták NZÚ pro bytové domy (PDF 1,18 MB) - zobrazit

Videa z edukační kampaně Státního fondu životního prostředí ČR reagují na nejčastější předsudky spojené s dotacemi z programu Nová zelená úsporám.

Videa z edukační kampaně Státního fondu životního prostředí ČR

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domůdotace na zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, podporována jsou dílčí i komplexní opatření.

C. Efektivní využití zdrojů energiedotace na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50 % podílem OZE (Obnovitelné zdroje energie)

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

(Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2.)

Jste již rozhodnuti zateplit dům a chcete zjistit více informací o možnosti získání dotace?

Poptávka

Zpět na kupuji