Přehled nabízených služeb

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu – studie zastínění domu a pozemku
 • stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností
 • optimalizace rozměrů a polohy oken
 • návrh a posouzení stínicích prvků
 • studie zastínění a oslunění
 • znalecké posudky oslunění a zastínění

Denní osvětlení – studie a výpočty

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)
 • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)
 • optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken a světlíků
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • studie denního osvětlení
 • znalecké posudky denního osvětlení

Umělé osvětlení – studie a výpočty návrh typu a rozmístění svítidel pro splnění hygienických požadavků

 • posouzení umělého osvětlení obytných a pobytových místností
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • znalecké posudky umělého osvětlení z pohledu hygieny

Měření osvětlení umělého a denního

 • měření osvětlení pro zjištění stávajícího stavu osvětlovací soustavy
 • akreditovaná měření umělého osvětlení pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT