Vypracování dokumentace

• dokumentace skutečného provedení stavby
• zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Dle §125 odst. 1 a 3 – zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – povinnost archivovat dokumentaci „…při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.“

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby),
pokud ji stavebník nepořídil sám.

Celé znění zákona stavebního zákona č. 183/2006 Sb. najdete např. zde:

V případech, kdy stavba, popř. stavby nejsou správně zaneseny v katastrální mapě, zkolaudovány apod., může být prodloužen prodej nemovité věci v okamžiku, kdy banka poskytující hypotéku, popř. kupující bude trvat na zanesení skutečného stavu do katastru nemovitostí.

Podrobnosti k nápravě vám sdělí katastrální a stavební úřad. Převážně se bude jednat o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, popř. doložení všech dokumentů ke kolaudaci stavby.

Pokud potřebujete projektovou dokumentaci k prodeji domu, můžete vyplnit nezávaznou poptávku

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT