Základní informace pro prodej domu

Plánujete prodej domu, zde můžete zaslat dotaz, požadavek.


Zpět na prodávám

Za jakou cenu prodám dům, byt, pozemek?

Máte několik možností pro získání podrobnějších informací o tržní hodnotě svého domu:

  • Můžete si nechat stanovit tržní hodnotu odhadcem, znalcem.
  • Můžete na realitních stránkách zjistit, za jakou cenu jsou nabízeny obdobné nemovité věci
  • Za poplatek na specializovaných stránkách můžete získat přehled, za kolik se již obdobné nemovité věci prodaly – do vyhledavače zadáte např. „cenové mapy"
  • Informaci o již realizovaných obchodech můžete zjistit na stránkách katastrálního úřadu, kde při zobrazení katastrální mapy dané lokality v záložce vrstvy označíte –„Nemovitosti s cenovými údaji". Podrobné cenové informace získáte za poplatek. Podrobnosti na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí.
  • Další možností je nechat vše na realitní společnosti.

 

Jaké další dokumenty si musím, popř. můžu opatřit pro prodej?

 

Co mám zkontrolovat pro hladký průběh prodeje?

Během své praxe se setkávám s případy, kdy vlastníci domů v průběhu minulých let přistavěli nové části ke stávajícímu domu, které nezkolaudovali, popř. zkolaudovali, ale změny nejsou zaneseny v katastrální mapě. Tato skutečnost prodlužuje vlastní prodej. Banky poskytující hypotéky, popř. kupující požadují, aby skutečný stav byl v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Doporučuji podívat se na katastrální mapu v leteckém pohledu a v případě zjištění nesrovnalostí mezi zákresem v katastrální mapě a skutečností provést nápravu. Podrobnosti vám sdělí katastrální a stavební úřad.

 

 

Pokud chcete pro svůj prodej zajistit: 

Poptávka

 

Zpět na prodávám