Posudek vlhkostních poruch konstrukcí

Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní včetně návrhu nápravných opatření.

Posudek spodní stavby

Posouzení stavu a hydroizolační ochrany spodní stavby objektu, posouzení příčin vlhkostních poruch a návrh nápravných opatření.

Projekty sanačních opatření pro vlhké zdivo

Zpracování návrhů a projektových dokumentací pro odstranění pronikání vlhkosti do obvodových konstrukcí spodní stavby objektu a sanaci vlhkého
zdiva. Návrh a projektová dokumentace vždy vychází z průzkumu daného objektu. Jeho součástí mohou být sondy do obvodových konstrukcí pro ověření vlhkostního stavu nebo salinity zdiva, případně kopané sondy ze strany exteriéru pro ověření stavu současné hydroizolační ochrany spodní stavby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT