Projekty zateplení a revitalizace bytových a občanských staveb

Jedná se o projekty částí obalových plášťů (střechy, fasády, spodní stavba) nových, rekonstruovaných či revitalizovaných budov. V rámci dokumentace je obvykle řešeno zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, řešení opravy lodžií či balkónů, vstupních portálů, interiérů společných prostor, výtahů, oprava hydroizolace spodní stavby, případně také obnova elektroinstalace či zdravotně technických instalací (vodovod, kanalizace, vzduchotechnika). Dále může být řešena v projektu  instalace solárních kolektorů, tepelných čerpadel, plynových kotelen atd. Tyto projekty jsou zpracovávány i pro dotační účely.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT