Vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB) pro

  1. Novou budovu
  2. Větší změnu dokončené budovy
  3. Pro prodej, pronájem budovy a pronájem ucelené části budovy

Podklady pro vypracování (PENB)

  1. Projektová dokumentace pro stavební povolení
  2. Projektová dokumentace skutečného stavu
  3. Revize plynových spotřebičů, elektrospotřebičů
  4. Zajištění přístupu do domu (prohlídka trvá dle velikosti domu 1-2 hod)
Průkaz energetické náročnosti vzor
POPTAT

Zde můžete vyplnit poptávku.

ZDARMA získáte nabídku na výše uvedenou službu. Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání pro zpracování nabídky.

POPTAT

Potřebujete pomoci? Zavolejte mi
+420 731 707 296

Chcete se na cokoli zeptat? Napište mi
info@dumkoupim.cz

Zjistit více informací k průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB a větší změna dokončené budovy dle §2, odst. 1f zákon č. 406/2000 sb.

s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

PENB a obálka budovy dle §2, odst. 1t zákona č. 406/2000 sb

t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde .

PENB pro prodej, pronájem budovy a pronájem ucelené části budovy

1. Kdo má povinnost nechat si vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji nebo pronájmu?

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, má vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost opatřit si průkaz:

  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  2. při pronájmu budovy,
  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

(Dle §7a, odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde )

2. Kdy nemusím mít průkaz energetické náročnosti (PENB) pro prodej domu?

Dle §7a odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.

Povinnosti vypracovat PENB podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v §7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Zda je objekt kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, lze zjistit např. zde:

http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

§7 zákona č. 406/2000 Sb.

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,d) u staveb pro rodinnou rekreaci 13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Celé znění zákona č. 406/200 Sb. najdete např. zde

3. Kdy nemusím mít průkaz energetické náročnosti (PENB) pro prodej domu, ale písemně s tím musí souhlasit strana prodávající i kupující?

Průkaz (PENB) se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. (§7a odst. 9)

Větší změna dle §2, odst. 1f

s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy;

Obálka budovy dle §2, odst. 1t

t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu;

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde .

4. Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

§7a odst (4) zákona č. 406/2000 Sb.

Průkaz energetické náročnosti (PENB) platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde .

5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a doporučená opatření?

Průkaz energetické náročnosti (PENB) obsahuje doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti. Opatření v průkazu energetické náročnosti (PENB) jsou rozdělena na stavební prvky a konstrukce budovy, technické systémy budovy, obsluha a provoz systému budovy, ostatní. Na stránce úsporná opatření jsem pro vás připravil základní přehled možností úsporných opatření.

6. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a analýza systémů dodávek energie ?

Průkaz energetické náročnosti (PENB) pro novostavby a větší změny dokončené budovy obsahuje analýzu technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.