Statické zajištění budov

Zesílení únosnosti základu pod stávající stěnou použitím hliníkových mikropilot firmy StatiCAL

Založení dřevostavby rodinného domu pomocí hliníkových mikropilot firmy StatiCAL

Sanace trhlin pomocí aplikace helikální výztuže STATIbar

Zpevnění stávající stěny – propojení oddělených částí stěn pomocí aplikace helikální výztuže

Propojení vrstveného zdiva pomocí aplikace helikální výztuže

Podchycení pokleslého základu domu pomocí hliníkových mikropilot firmy StatiCAL

Sanace popraskaného překladu nad oknem pomocí aplikace helikální výztuže