Budu stavět nový dům

Potřebujete projektovou dokumentaci - zde můžete zadat poptávku, dotaz


Vybírám pozemek

Základní informace o pozemku lze zjistit z územního plánu dané obce (ochranná pásma, záplavová území, další omezení).
Dále můžete nahlédnout do leteckých historických map zde.
Orientační radonové riziko lze zjistit zde. Pro povolení nové stavby je nutné vždy doložit měřením stanovení radonového indexu pozemku.
Případné zaznamenané svahové nestability najdete zde.
Další geologické informace o pozemku, daném území najdete zde.
 

Vybírám rodinný dům s dotací

V rámci výběru z typových domů si můžete vybrat rodinný dům s dotací např. zde.
Tištěný katalog Rodinné domy s dotací můžete objednat zde.

Individuální návrh

Máte zájem o individuální návrh domu s dotací?
Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku po službě.

Inspiraci pro výběr konstrukcí pro svůj dům si můžete prohlédnout zde.

Plánujete stavbu nového domu, potřebujete projektovou dokumentaci? Můžete zaslat dotaz, nezávaznou poptávku.