Hodnocení a měření parametrů

Zpět na stavím

Termografie a Blower Door test

Více informací a podrobnosti se dozvíte zde

Osvětlení, oslunění, zastínění

Oslunění, proslunění, zastínění

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu – studie zastínění domu a pozemku
 • stanovení proslunění bytů, popř. výpočet doby oslunění obytných místností
 • optimalizace rozměrů a polohy oken
 • návrh a posouzení stínicích prvků
 • studie zastínění a oslunění
 • znalecké posudky oslunění a zastínění

Denní osvětlení – studie a výpočty

 • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)
 • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)
 • optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken a světlíků
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • studie denního osvětlení
 • znalecké posudky denního osvětlení

Umělé osvětlení – studie a výpočty návrh typu a rozmístění svítidel pro splnění hygienických požadavků

 • posouzení umělého osvětlení obytných a pobytových místností
 • optimalizace barevného řešení interiérů
 • znalecké posudky umělého osvětlení z pohledu hygieny

Měření osvětlení umělého a denního

 • měření osvětlení pro zjištění stávajícího stavu osvětlovací soustavy
 • akreditovaná měření umělého osvětlení pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
 

Potřebujete výše uvedené služby? Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.      

Poptávka

 


Akustika a měření hluku

Měření hluku

 • měření hluku z dopravy, stacionárních zdrojů a obdobná měření
 • akreditovaná měření hluku pro účely kolaudace
 • orientační měření hluku

Měření zvukové izolace

 • akreditovaná (úřední) měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí v budovách
 • orientační měření pro zjištění stavu konstrukce
 • návrh úprav na základě změřených hodnot

Hluková studie

 • vypracování hlukových studií pro všechny fáze projektové dokumentace

Stavební akustika

 • supervize projektové dokumentace
 • posouzení zvukové izolace konstrukcí
 • návrh úprav u nevyhovujících konstrukcí

Prostorová akustika

 • výpočtové posouzení doby dozvuku
 • akreditované měření doby dozvuku
 

Potřebujete výše uvedené služby?  Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.      

Poptávka

 

Zpět na stavím