Zdravé vnitřní prostředí

Zpět na stavím

Služba inspekce nemovitostí odhalí níže uvedená rizika, popř. navrhne další měření pro zjištění příčin a doporučí vhodná opatření k odstranění rizikových faktorů.

Faktory ovlivňující zdravé vnitřní prostředí

 • nedostatečné větrání
 • nebezpečná koncentrace radonu z podloží
 • nebezpečná koncentrace oxidu uhličitého (CO2)
 • nebezpečná koncentrace formaldehydu
 • nebezpečná koncentrace bakterie legionella v rozvodech pitné vody
 • azbest
 • nedostatečné denní osvětlení
 • nedostatečné oslunění obytných místností
 • kondenzace vodní páry na okenních rámech
 • růst plísní v rozích a koutech místností
 • růst plísní na stěnách a za nábytkem
 • přehřívání obytných místností v letním období
 • nadměrný hluk z okolí

Video na téma týkající se škodlivých látek, které se mohou vyskytovat v mnoha rodinných domech 

 

Poptávka

Zpět na stavím