Termografie a termodiagnostika

  • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru
  • termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínek
  • termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru
  • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru

Chcete zjistit podrobnější informace k termografii? Přečtěte si tento článek

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti
(rodinné domy a byty)

  • konzultace k měření
  • stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)
  • příprava stavby pro měření průvzdušnosti
  • měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) – za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)
  • vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)
termovice
Blower door test
NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT