Bezpečný domov - nebezpečí oxid uhelnatý

 Zpět na technické zařízení budov 

Nebezpečí – oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, vysoce jedovatý plyn bez zápachu, nebezpečný pro lidi i zvířata. Jelikož je neviditelný a necítíme jej, říká se mu také „tichý zabiják". Otrava se může přihodit každému v uzavřených prostorách, navíc příznaky vystavení menší koncentraci oxidu uhelnatému lze snadno zaměnit s příznaky chřipky.

 

Jaká zařízení mohou u vás doma způsobit otravu?

 • ohřívače vody, karmy
 • komíny
 • zařízení spalující plyn, uhlí nebo dřevo
 • kotle a jiná topidla
 • výfukové plyny z garáže
 • přenosná zařízení na vaření či pečení používaná v uzavřených prostorách
 • přenosná topidla
 • kuchyňské sporáky
 

Jaké jsou varovné signály otravy oxidem uhelnatým?

Následující případy mohou naznačovat nebezpečné hromadění oxidu uhelnatého nebo lehkou otravu oxidem uhelnatým:

 • Jestliže plamen plynu u sporáku, varné desky či v kotli zežloutne.
 • Jestliže se v místě komínových spojů nebo na stěně v oblasti vedení komína usazuje uhlík.
 • Příznaky chřipky bez zvýšené teploty.

Jaké další varovné signály se mohou vyskytnout?

 • Domácí zvířata žijící v domě (psi, kočky, morčata apod.) mají nevysvětlitelné příznaky nebo náhle zemřou.
 • Ostatní členové rodiny vykazují stejné příznaky současně.
 • Symptomy (bolesti hlavy, závratě) odezní rychle po opuštění domova, ale objeví se znovu po návratu.
 • Příznaky se objevují sezónně, např. během topné sezóny.

Nicméně proudění i značného množství oxidu uhelnatého vinou především vadných plynových spotřebičů nebo z jiných důvodů nemusí být uvedenými příznaky provázeno. Vás a vaši rodinu pak ochrání pouze spolehlivý hlásič oxidu uhelnatého.

 

Jaká ochranná opatření bych měl udělat?

Tři nejdůležitější kroky k ochraně vás a vaší rodiny před jedovatým CO a otravou:

 • 1. Nainstalujte Honeywell hlásič CO!
 • 2. Dbejte na to, aby byla vaše plynová a jiná topná zařízení v dobrém technickém stavu a pravidelně udržována!
 • 3. Naučte se rozpoznat signály a příznaky otravy!
 

Podrobnosti o ochraně před otravou oxidem uhelnatým

Správně nainstalovaný a fungující hlásič oxidu uhelnatého na vhodném místě vás na přítomnost oxidu uhelnatého upozorní dříve, nežli by mohlo dojít ke způsobení jakýchkoliv zdravotních problémů.
Pravidelnou údržbou zařízení můžete minimalizovat riziko otravy jedovatým oxidem uhelnatým, způsobené vadnou činností zařízení. Vyskytlo se již několik případů, kdy nadměrné množství usazených nečistot a uhlíku na výměníku tepla plynového kotle zablokovalo proudění spalin do komína, a ty pak unikaly do ovzduší v obývaných prostorech domácnosti.
Jestliže jste seznámeni s příznaky přítomnosti oxidu uhelnatého a možnosti otravy, můžete si dát své spotřebiče včas zkontrolovat profesionály a nechat si udělat potřebné opravy. Tak můžete otravě oxidem uhelnatým předejít.

Kompletní informace najdete zde.

Zpět na technické zařízení budov