Větrání s rekuperací lokální (decentrální)

Lokální větrání s rekuperací - dotaz, poptávka


Zpět na technické zařízení budov

Máte zájem o komplexní službu na klíč? Výše můžete vyplnit nezávaznou poptávku pro návrh, zajištění dotace a realizaci lokální rekuperace.    

 

Řízené větrání vs. neřízené větrání      

Pokud si chcete názorně prohlédnout, jak řízené větrání probíhá, podívejte se na animaci:

Lokální větrací systémy jsou systémy s řízeným větráním. Neřízené větrání je větrání pomocí oken, dveří či infiltrace. Vzduch se vymění, ale nemůžete kontrolovat či zadržet teplo, které spolu s vydýchaným vzduchem při tomto způsobu větrání odchází ven z objektu. Neřízené větrání nejen že provádíte manuálně, ale navíc nikdy nedosáhnete potřebné výměny vzduchu, která by měla být 0,3 až 0,5 objemu vzduchu ve vnitřním prostoru za jednu hodinu. Naopak řízené větrání je takové, při kterém si přesně můžete určit jeho průběh. Je tedy možné stanovit, jakou intenzitou se má větrat například v závislosti na denní době a části objektu. Řízené větrání je samozřejmě mnohem úspornější. Větrací systémy jsou navrhovány takovým způsobem, aby byl únik tepla co nejmenší. To je nejen ekologické, ale hlavně ekonomické. Proto se stále více lidí při vzrůstajících cenách tepla a se stále více utěsněným (izolovaným) obydlím přiklání k řízenému větrání.

Jak probíhá řízené větrání

Po celém objektu jsou v obvodových zdech rozmístěny decentrální větrací jednotky a ty provětrávají celý dům. Je nutné zajistit, aby větrací jednotky byly správného typu, počtu a byly správně rozmístěné. Aby větrací systém dobře fungoval, musí se naplánovat správné typy větracích jednotek a jejich umístění.
Všechny jednotky jsou řízeny regulátorem (jednoduché manuální regulátory či digitální vícezónový regulátor). Pomocí regulátorů můžete nastavit, v jaké intenzitě a provozním režimu má řízené větrání probíhat. Regulátor zasílá pokyny jednotlivým větracím jednotkám a řídí jejich činnost. Větrací jednotky tím pádem pracují synchronizovaně.

Chcete návrh zdarma na umístění systému řízeného větrání spolu s výpočty potřebné výměny vzduchu a cenovou kalkulaci? Potřebujete poradit, instalovat řízené větrání? 

 

A-INVENT s.r.o.

www.inventer.cz

Zpět na technické zařízení budov