Větrání s rekuperací

Větrání s rekuperací – rekuperace tepla z vnitřního vzduchu

Větrání s rekuperací – konzultace, návrh, realizace – pro rodinné domy a chaty, chalupy.

Větrání s rekuperací – rekuperace tepla z vnitřního vzduchu

Kvalita vnitřního ovzduší

větrání s rekuperací vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také komfort. Větrání s rekuperaci dnes do svého domu pořizuje každý zodpovědný stavitel, kterému záleží na jeho zdraví i zdraví jeho rodiny.

Cena větrání s rekuperací a výše dotací

Cena kvalitního větrání s rekuperací do novostavby 4+1 je orientačně mezi 100.000 – 150.000,- Kč. Za tuto cenu se vyhnete problémům nevětraných domů, nebude se vám srážet vlhkost kolem oken a v rozích a budete trvale dýchat čerstvý vzduch bez vysoké koncentrace CO2. Problém domů s novými okny, včetně starších domů.

Podporu lze využít z programu Nová zelená úsporám, kdy se  poskytuje dotace na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporovány jsou následující systémy:

  • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
  • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

VZT-C – Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 100 000 Kč

VZT-D – Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 75 000 Kč

V případě více bytových jednotek je podpora poskytována pouze jednou na rodinný dům

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 % (deklarovaná účinnost VZT jednotky při návrhovém průtoku vzduchu, stanovená dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8).

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy u rekonstrukcí  n50 ≤ 2,5 [h-1]

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Více informací k větrání s rekuperací (řízené větrání)

Co je to větrání s rekuperací

Základní princip fungování větrání s rekuperací

Větrání s rekuperaci tepla lze popsat tak, že vzduch vnitřní vzduch předává teplo venkovnímu vzduchu, který přes rekuperační jednotku je směrován do domu. Nejčastěji jsou k tomuto účelu používáno větrání s rekuperací, ve kterém je jeden ventilátor pro odtah odpadního vzduchu a druhý pro nasávání čerstvého. Kvalitní větrání s rekuperací  s předehřevem, bypassem a motory s konstantním průtokem stojí od 50.000,- Kč.

Laciným jednotkám větrání s rekuperací tyto funkce chybí a mají velmi omezený provoz při teplotách pod nulou. Účinnost u těchto jednotek je jen teoretická za laboratorních podmínek – účinnost sníží zanesení filtrů i rozdílné tlakové ztráty na přívodu a odtahu.

Kdy myslet na větrání s rekuperací

Na centrální větrání s rekuperací myslete již ve fázi projektování domu. Rozvody v domě je vhodné umístit tak, abyste o nich nevěděli. Dodatečná montáž bývá zpravidla již kompromisem, kdy již mohou být části rozvodů někde vidět.

Větrání s rekuperací uplatníte především při provozu nových domů, ale uvažujte o rekuperaci i při rekonstrukci staršího domu. Zlepšíte dodávku čerstvého vzduchu nebo zajistíte kvalitu vnitřního ovzduší. Větrání s rekuperací vám spolehlivě vyvětrá i radon, který se často vyskytuje u starých domů bez radonové izolace.

Proč byste si měli pořídit větrání s rekuperací ?

V první řadě budete mít doma zdravý vzduch. Častým problémem při zateplení objektu a výměně oken je zhoršení kvality vnitřního vzduchu, kdy těsná okna nepropouští tolik čerstvého vzduchu jako stará dřevěná zdvojená nebo dvojitá dřevěná okna. Pokud se pravidelně nevětrá i v nočních hodinách dochází k vyšší koncentraci CO2 a vlhkosti. Nemoci a alergie prokazatelně mohou vznikat jako důsledek života v nevětraných prostorách. Většina lidí žijících v domě s větráním s rekuperací pozná rozdíl oproti nevětraným prostorám. Při vyšších koncentracích CO2 dochází ke snížení koncentrace a bolesti hlavy.

Mikroventilace u oken není správné řešení. Je to to samé, jako kdybyste si na starém domě nechali stará profukující okna nebo na nový dům taková okna nainstalovali. Při mikroventilaci totiž větráte teplý vzduch ven a dovnitř vám jde čistá venkovní teplota. Rozdíl v zimě může být až 40°C. Zatímco při větrání větrání s rekuperací měníte cca 30 % vzduchu z celého domu během jediné hodiny s rozdílem i pouhý 1°C. Ušetříte tak ročně i několik tisíc.  Většinou ani mikroventilace nezajistí požadovanou výměnu vzduchu.

Koncentraci CO2 lze měřit pomocí dostupných přístrojů

Dle vyhlášky 268/2009 §11, odst. 5 je požadavek, že Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teplot. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Doporučená hodnota pro vnitřní prostory je do 1000 ppm.

 

Na stavební úpravy můžete čerpat dotace a snížit tak další výdaje. Jedná se např. o program nová zelená úsporám (NZÚ).

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.