Budete stavět, rekonstruovat? Naplánujte novostavbu, rekonstrukci domu komplexně jako stavbu, kde budete mít nízké provozní náklady a zdravé vnitřní prostředí. Využijte dotační programy. U stávajícího stavu si můžete nechat zhodnotit technický stav domu před rekonstrukcí inspekcí NEMOPAS. Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání

Kupujte dům s kompletními informacemi o technickém stavu domu, kompletní výkresovou dokumentací a zpracovaným průkazem energetické náročnosti. Technický stav domu zhodnotí inspekce NEMOPAS. Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Naplánujte komplexní rekonstrukci domu, kde budete mít nízké provozní náklady a zdravé vnitřní prostředí. Využijte dotační programy.

Prodejte dům s kompletními informacemi o technickém stavu domu, kompletní výkresovou dokumentací a zpracovaným průkazem energetické náročnosti. Technický stav domu zhodnotí inspekce NEMOPAS. Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání.

Budete zateplovat, měnit okna? Naplánujte rekonstrukci domu komplexně jako stavbu, kde budete mít nízké provozní náklady a zdravé vnitřní prostředí. Využijte dotační programy. Zhlédněte video k problematice řízeného větrání (rekuperace).