Úspory pro vytápěné domu

vytápění

Tepelné ztráty a projekt vytápění, změna zdroje tepla

Zajistíme, vypracujeme pro vás projekt vytápění rodinného domu cena:

  1. Projekt topení
  2. Vypočet tepelných ztrát
  3. Energetickou rozvahu pro snížení spotřeby energie a využití dotací z programu NZÚ
  4. Návrh tepelného čerpadla

Tepelné ztráty a projekt vytápění

Řešíte změnu zdroje tepla a potřebujete spočítat tepelné ztráty? Níže uvádíme možnosti využití dotaze z programu Nová zelená úsporám při změně zdroje tepla a případného využití solárního fotovoltaického systému.

Změna zdroje vytápění - náhrada za plynový kotel u rodinných domů

V současné době jsem ve své praxi dotazován častou otázkou čím nahradit plynový kotel. Energetické vstupy zdražují na všech úrovních. Toto téma si zaslouží širší rozsah odpovědi a komplexnější pohled. 

Níže uvedený text je návodem nejen pro změnu zdroje vytápění z plynového kotle na jiný zdroj tepla, ale i pro vlastníky rodinných domů, kteří vytápí elektrickou energii pomocí elektrokotle, přímotopů, popřípadě tepelného čerpadla a chtějí snížit náklady za odběr elektrické energie.

Krok 1 – snížení tepelných ztrát

Před rozhodnutím, čím nahradit stávající zdroj tepla je ideální zaměřit se nejprve na snížení tepelných ztrát objektu. Zateplením objektu snížit spotřebu energie na vytápění a zároveň snížit náklady na pořízení nového zdroje.

Na zateplení můžete využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Zateplení můžete provádět postupně s ohledem na vaše finanční možnosti není požadavkem zateplit najednou celý dům.

Krok 2 – využití dotace NZÚ na zdroje energií oblast C

Řada klientů preferuje výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. K datu (04/2022) psaní tohoto článku není výměna plynové kotle za tepelné čerpadlo podporována v oblasti podpory C1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA – programu Nová zelená úsporám

Při instalaci tepelného čerpadla jsou hygienické požadavky na hluk z tepelného čerpadla. Více o měření hluku z tepelného čerpadla se dozvíte na stránce akustika a měření hluku.

Při využití dotace z programu Nová zelená úsporám můžete využít další dotace, a to zejména dotaci:

C2 – Příprava teplé vody

C3 – Fotovoltaické systémy

Příprava teplé vody, je podporována oblast dotace C2 na 

  • solární ohřev vody
  • využití tepelného čerpadla pro ohřev vody. 

Jedná se o následující systémy a výše dotací:

Fotovoltaické systémy  – domácí fotovoltaické elektrárny oblast dotace C3

Další možností, jak snížit náklady na provoz domu zejména při provozu elektrického kotle a elektrického vytápění a tepelného čerpadla je zřízení fotovoltaické elektrárny umístěné na vašem domě, vedlejších stavbách, pomocné nosné konstrukce na vašem pozemku.

Můžete instalovat domácí fotovoltaické elektrárny a s akumulací energie do vody nebo můžete baterie pro fotovoltaické elektrárny.

Zajímavé jsou pro majitele fotovoltaických elektráren i tarify distributorů pro výkup nadbytečné elektrické energie např. tarif SOLAR od ČEZu.

Kombinace opatření a získání bonusů z programu Nová zelená úsporám

Maximální využití dotace z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny = kombinace C2 fotovoltaický ohřev vody + C3 fotovoltaický systém

Můžeme instalovat kromě systému C2 /označení v programu NZÚ / i fotovoltaický systém propojený s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou C3 /označení v programu NZÚ/  jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o maximálním výkonu 10 kWp. Ovšem pouze systém, který nebude akumulovat energii do teplé vody, ale bude akumulovat vyrobenou energii do baterie. 

Plánujete výměnu zdroje tepla např. za tepelné čerpadlo s možnosti využití dotaze z programu Nová zelená úsporám při změně zdroje tepla a případného využití fotovoltaiky pro vytápění.

Kdykoliv se můžete na energetického specialistu obrátit na tel. čísle 731 707 296 s dotazem na dotace z programu Nová zelená úsporám, instalaci fotovoltaiky, dobíjecí stanice i ohledně dalších možností pro snížení spotřeby energie vašeho domu. 

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.