Průkaz energetické náročnosti

Zpět na zatepluji

Inspektor nemovitostí Vám vypracuje také průkaz energetické náročnosti budovy 

Dle §7, odst. 2 - zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy.

Větší změna dle §2, odst. 1s
s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

Obálka budovy dle §2, odst. 1t
t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 

Potřebujete energetický průkaz?  Pomůžeme Vám s jeho vypracováním v okresech Louny, Kladno, Rakovník, Mělník, Chomutov, Most, Teplice, Litoměřice a Ústí nad Labem.

Poptávka

 

Zpět na zatepluji