Řeším kvalitu vnitřního vzduchu

Větrání s rekuperací - dotaz, poptávka


Zpět na zatepluji

Rozhodli jste se řešit kvalitu vnitřního vzduchu? kontaktujte inspektora nemovitosti formou nezávazné poptávky po službě návrhu rekuperace.

Při výměně otvorů, kde původní netěsná okna nahradila okna plastová, vznikají v případě nedostatečné výměny vzduchu v místnosti problémy popsané hlavním inspektorem NEMOPAS 

Hygienické požadavky jsou nadřazené hlediskům úspor energie a musí být ve vnitřním prostředí budov dodrženy.

Správně navržené větrání má vliv na vnitřní prostředí zejména v těchto parametrech:

  • tepelně vlhkostní podmínky
  • chemické látky v ovzduší, odéry
  • prašnost
  • mikrobiální kontaminace
  • hluk apod.

Požadavky na kvalitu vnitřního vzduchu definuje vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. §11, denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění.


Požadovanou intenzitu větrání lze dosáhnout návrhem níže uvedených zařízení:

  • rekuperace centrální
  • rekuperace lokální
  • instalace větracích klapek

Více informací o centrální a lokální rekuperaci se dozvíte v části TZB zde

 

 

 

 Zpět na zatepluji