Potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy

Plánujete prodej rodinného domu, pronajímáte dům? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám Vám zpět a navrhnu cenu za vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Vypracování průkazu pro účely:

Průkaz - PENB ("energetický štítek") pro pronájem nebo prodej domu:

Pokud budete pronajímat nebo prodávat dům, potřebujete průkaz (penb). Podrobnosti se dočtete níže.

Průkaz pro projekt domu:

Průkaz musí být dnes pro většinu nově navrhovaných staveb.

Průkaz pro rekonstrukci domu:

Pokud rekonstruujete dům, budete potřebovat průkaz, pokud bude prováděna větší změna dokončené budovy. Podrobnosti co je větší změna dokončené budovy se dočtete níže.

Vyplňte dotazník

Pošleme Vám nabídku

Vyplňte dotazník a získejte nabídku na fotovoltaiku na klíč do 5-ti pracovních dní.

Otázky v dotazníku se týkají Vašeho domu a Vašich požadavků na fotovoltaiku.

Vyplněním dotazníku umožníte optimální návrh fotovoltaiky pro Váš dům.

V případě nejasností při vyplňování dotazníku zavolejte na tel. číslo 731 707 296 (Po – Pá od 8:00 – 17:00) 

Zanechte nám kontakt

Zavoláme, odepíšeme Vám zpět

Průkaz energetické náročnosti budovy pro prodej a pronájem domu

Kdo má povinnost nechat si vypracovat průkaz při prodeji nebo pronájmu?

Dle zákona č. 406/2000 Sb., § 7a

(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni

a) opatřit si průkaz 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz  nebo jeho kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,

Kdy není potřeba průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu?

Dle § 7a odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.
Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Zda je objekt kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, lze zjistit např. zde:
https://pamatkovykatalog.cz

Výběr staveb uvedených v § 7 zákona č. 406/2000 Sb.
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,

Výčet všech staveb uvedených v § 7 zákona viz. zákon č. 406/2000 Sb.

Kdy není potřeba průkaz energetické náročnosti budovy pro prodej domu, ale písemně s tím musí souhlasit prodávající a kupující strana

 § 7a odst. 10 zákon 406/2000 Sb.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě
strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Větší změna dle § 2, odst. 1s  zákon 406/2000 Sb.
s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy;

Obálka budovy dle § 2, odst. 1t zákon 406/2000 Sb.
t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední budově.

PENB novostavba

Průkaz energetické náročnosti budovy  musí být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby. Vyjímky viz.  § 7a odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.

PENB rekonstrukce

Průkaz energetické náročnosti budovy  musí být součástí dokumentace při větších změnách dokončených budov.

Větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední budově,

Průkaz - informace pro návrh úsporných opatření

Součástí průkazu energetické náročnosti budovy, je i návrh souboru úsporných opatření a hodnocení alternativních systémů dodávek energie pro budovu. V průkazu je uvedeno doporučení v jednotlivých krocích pro snížení energetické náročnosti. Prvním krokem je zlepšení konstrukcí a prvků na obálce budovy. Druhým krokem je využití zařízení pro zpětné získávání energie /např. rekuperace vzduchu, rekuperace teplé vody/. V třetím korku může být doporučeno zlepšení účinnosti technických systémů budovy a poslední krok je o alternativních systémech dodávky energie /fotovoltaika, solární ohřev vody, tepelné  čerpadlo…/

Přehled možností úsporných opatření pro budovu můžete najít například zde:

https://www.kataloguspor.cz

PENB platnost

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově