Máte dům na prodej – pomůžu Vám s prodejem

Potřebujete poradit, neorientujete se v prodeji? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám Vám a spolu upřesníme zadání poptávky na službu pro prodej domu.

Jak prodat dům bez realitky

Uvažujete o prodeji rodinného domu vlastními silami bez realitky, realitního poradce, či jiných finančních společností působících na realitním trhu?

Budete vést prodej domu prostřednictvím realitního zástupce a chcete mít přehled o tom co Vás během přípravy prodeje domu čeká?

Služby spojené s technickou přípravou prodeje rodinného domu

Výhody pro vás

Prodej rodinného domu inzerce

Plánujete prodej domu vlastními silami bez realitky, realitního poradce, či jiných finančních společností působících na realitním trhu? Víme, že prodej domu není jednoduchá záležitost. Chtěli byste zjistit, jak připravit prodej domu a jak následně prodat dům (ať už se jedná o prodej domu bez realitky nebo prodej rodinného domu prostřednictvím realitního zástupce)?

Prodej rodinného domu – moje zkušenosti

Působím v oblasti realit několik let jako energetický specialista, certifikovaný inspektor, znalec v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitostí a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 

Oprava domu  před jeho prodejem

Ne každá investice do domu před prodejem se vám vrátí. Vložené peníze do rekonstrukce nemusí nutně zvýšit cenu domu úměrně vydaným nákladům. Jednou z investic, kdy cena domu se udrží v obvyklé tržní ceně je investice do opravy statických poruch Vašeho domu.

Informace z katastrální mapy

Vaším pomocníkem pro prodej domu bude katastrální mapa, kde zjistíte, zda máte všechny stavby správně zanesené v katastrální mapě a zda nebudete potřebovat pasport stavby.

Spolupráce s makléři při prodeji rodinného domu

Spolupracuji s makléři při prodeji domu. Jedná se o makléře z různých společností např.  RE/MAX 4youCERET REALITYORIONISMT PROGRES

Průvodce přípravou prodeje domu - jak prodat dům?

Pro prodej rodinného domu jsou níže uvedené body, které popíší další kroky pro úspěšný a rychlý prodej rodinného domu. Pomůžou Vám s pojmy PENB (někdy nesprávně označovaný jako energetický štítek). Upozorní, na na co si dát pozor při prodeji domu dříve, než podepíšete kupní smlouvu.

Během své praxe se setkávám s případy, kdy v průběhu minulých let byly přistavěli nové části ke stávajícímu domu, které se nezkolaudovali, popř. zkolaudovali, ale kolaudace nebyly zaneseny do katastrální mapy. Tato skutečnost prodlužuje vlastní prodej rodinného domu. Banky poskytující hypotéky požadují, aby skutečný stav rodinného domu při prodeji byl v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Doporučuji podívat se na katastrální mapu v leteckém pohledu a v případě nesrovnalostí, mezi zákresem v katastrální mapě a skutečností, provést nápravu. Podrobnosti vám sdělí katastrální a stavební úřad.

Při nápravě se bude jednat převážně o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, doložení všech dokumentů pro potvrzení povolení existující stavby, popř. dodatečné povolení stavby. Podrobnosti v dalším textu. Pokud prodáváte dům, který nebude správně zanesen v katastru nemovitostí, počítejte s výdaji na zpracování převážně geometrického plánu, pasportu, popř. dodatečného povolení stavby. 

 • Pokud nemáte stavby zakresleny v katastrální mapě je nutné postoupit tyto kroky:

  Nechat si zpracovat geometrický plán
  U staveb a jejich změn postavených před rokem 1976 nechat udělat pasport stavební úřad vydá potvrzení o existenci stavby
  U staveb postavených po roce 1976 dodatečné povolení stavby (výkresová dokumentace + revizní zprávy) stavební úřad vydá dodatečné povolení
  Zanést na katastrální úřad: 
  • Geometrický plán
  • Vydané potvrzení o existenci stavby, popř. dodatečné povolení stavby včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu
  Postup vždy předem konzultujte ze stavebním a katastrálním úřadem.

 • Dle § 125 odst. 1 a 3 zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) povinnost archivovat dokumentaci,…“při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby“.

  (1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

  (3) Neplní li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám
  1.
  Pokud máte projektovou dokumentaci, která skutečnému stavu nemovitých věcí odpovídá, tak je vše v pořádku. Pokud dokumentaci nemáte, máte možnost, jako vlastník požádat stavební úřad o nahlédnutí do archivní dokumentace vašeho domu a za úplatu zkopírovat výkresovou dokumentaci. Pokud je nemovitost na vesnici, lze ještě dohledat archivní dokumentaci na obecním úřadě.
  2.
  Pokud projektovou dokumentaci nemáte, mohou nastat tyto případy:
  Potvrzení existence stavby
  Dodatečné povolení stavby

 • Postup vždy předem konzultujte se stavebním úřadem.

INSPEKCE NEMOVITOSTI ZÁKLAD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI (ukázka), který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI STANDARD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI (ukázka), který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko je podrobně analyzována na samostatném listě.

1. Kdo má povinnost nechat si vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu?
Dle zákona č. 406/2000 Sb.,
§ 7a
(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené
části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části
budovy,
c) předat průkaz nebo jeho kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Dle stavebního zákona při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Dále je dobré předat i další níže uvedené dokumenty, které novému vlastníkovi pomohou s provozem domu a návrhem dalších úsporných opatření.
• Projektová dokumentace, včetně všech povolení a kolaudací
• Revize
• Záruční listy
• Manuály pro obsluhu technického vybavení domu
• Kontakty na revizní techniky, stavební firmy, které využíváte pro provoz a údržbu vašeho domu

Za jakou cenu prodat dům?

Pro výhodný prodej rodinného domu je optimální nastavení prodejní ceny zásadní rozhodnutí, které Vám pomůže s rychlým prodejem rodinného domu. Neprodávejte dům pod cenou a nepožadujte ani nereálnou cenu. Pro stanovení prodejní ceny můžete využít několik možností:

Můžete si nechat pro prodej rodinného domu stanovit tržní hodnotu odhadcem, znalcem.

 • Znalce v oboru ekonomika/ceny a odhady/oceňování nemovitostí ve Vaší oblasti 
 • Dále můžete oslovit certifikované odhadce, kteří převážně zpracovávají odhady pro banky poskytující úvěry.

Kontakty na certifikované odhadce můžete najít např. na stránkách Certifikačních ústavů.  

 • Na realitních stránkách můžete zjistit, za jakou cenu jsou nabízeny obdobné nemovité věci. Jde o přehled nabídek, kde může být cena nadhodnocená. Skutečnou prodejní cenu lze zpětně zjistit např. z cenových map:
 • Za poplatek na specializovaných stránkách můžete získat přehled, za kolik se již obdobné nemovité věci prodaly – do vyhledavače zadáte např. „cenové mapy“:

https://www.reas.cz/atlas-cen

 • Informaci o již realizovaných obchodech můžete zjistit na stránkách katastrálního úřadu, kde při zobrazení katastrální mapy dané lokality v záložce vrstvy označíte –„Nemovitosti s cenovými údaji“. Cenové informace získáte za poplatek. Podrobnosti na stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Prodej rodinného domu a příprava na prezentaci domu

Při prodeji rodinného domu se zaměřte na kompletní přípravu pro prezentaci domu, úklid domu a home staging (vlastní vybavení domácnosti), který je proveden před pořízením profesionálních fotografií a dále kompletní využití marketingových nástrojů připravených na mírů daného domu, včetně využití nejmodernější techniky pro 3D vizualizaci Vašeho domu a následné zpřístupnění vizualizace Vašeho domu pro prodej na internetu.

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.