Snížit výdaje za provoz domu

Pomůžu vám snížit výdaje za provoz domu návrhem úsporných opatření

Úsporná opatření – návrh, dotace z programu Nová zelená úsporám, dešťovka

Vlastníte rodinný dům a chcete řešit snížení nákladů v domácnosti?

Řešíte současný nárůst cen energií, otázky změny zdroje pro vytápění a ohřev vody?

Přemýšlíte, jak ušetřit energii v domácnosti, jak ušetřit na elektřině a jak ušetřit za plyn?

Chcete využít dotaci z programu Nová zelená úsporám /NZÚ/, ale nevyznáte se v dotacích?

Chcete nainstalovat fotovoltaiku na dům a potřebujete poradit?

Pozvěte si na Váš dům energetického specialistu:

 • Konzultace na místě stavby                                                3 500 Kč
 • Případná podrobné energetická studie úspor                  7 500 Kč
 • Případné zaměření a průzkum domu pro NZÚ                7 500 Kč

(V případě domluvy využití dotace „ZATEPLENÍ“ musí být provedeno zaměření pro výkresovou část a průzkum konstrukcí)

Energetický specialista bude řešit otázky úspor Vašeho domu komplexně a na místě poradí, kde ušetřit a jaké jsou možnosti získání dotací z programu Nová zelená úsporám

V případě požadavku na orientační výpočet energetických úspor zpracuje předběžné energetické hodnocení vašeho domu. Při návrhu zohlední Vaše požadavky a dostupné finanční zdroje. Navrhne časový postup realizace jednotlivých opatření a možnosti získání dotací z programu Nová zelená úsporám, a to jak komplexně, popř. po jednotlivých krocích rozložených v čase s ohledem na Vaše finanční možnosti.

Co od vás bude energetický specialista požadovat:

 • Umožnit prohlídku domu
 • Přibližný čas pro vlastní konzultace – cca 1-2 hodiny
 • Výše současných plateb za energie /plyn, elektřina/ – roční vyúčtování
 • Pokud se domluvíme na projetu pro NZÚ, popř. na podrobných energetických výpočtech, bude zapotřebí delší čas pro umožnění zaměření domu

Úsporná opatření a jejich kompletní návrh je optimální řešení pro získání nejvyšší dotace z programu Nová zelená úsporám, kde můžete získat až 650 000 Kč na zateplení, výměna oken, dveří.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Další úsporná opatření, kde můžete získat další dotace na výměnu zdroje energie (tepelná čerpadla… – viz. stránka vytápění-projekt a realizace), popř. nové zdroje energie fotovoltaika, rekuperace, popř. využití dešťové vody.

Chcete FOTOVOLTAIKU na rodinný dům, podívejte se na modelové nabídky na realizaci spolupracující firmy.

Výhody pro vás

 • Můžete využít dotaci až 650 000 Kč na zateplení, výměnu oken, dveří, půdní vestavbu, přístavbu u rodinného domu z programu Nová zelená úsporám
 • Můžete získat další dotace na zdroje energie (fotovoltaikarekuperace, tepelná čerpadla) z programu Nová zelená úsporám
 • Můžete využít dotaci až 500 000 Kč na stavbu, nákup nového domu z programu Nová zelená úsporám
 • Snížíte výdaje za provoz domu
 • Budete mít zdravé vnitřní prostředí

Úsporná opatření – než začnete s návrhem rekonstrukce, výstavby, opravy domu.

Úsporná opatření – návrh a realizace

Mezi nejčastější návrhy, jak řešit únik tepla je realizace zateplení domu, zateplení střechy, zateplení stropu, zateplení fasády, zateplení soklu, zateplení podkroví, zateplení podlahy, zateplení půdy, zateplení stropu sklepa. Je zde i možnost využít dotace na zateplení a dotace na výměnu oken. Lze aplikovat i vnitřní zateplení např. u zateplení starého domu.

Úsporná opatření – zdroje energií pro úsporný provoz domu

Další možností je využít moderní zdroje energie jako je např. tepelné čerpadlo, fotovoltaika (akumulace elektrické energie z fotovoltaiky, akumulátory pro fotovoltaiku, ostrovní fotovoltaika).  fotovoltaika pro rodinné domy (fotovoltaika na střechu) je předmětem i „dotace fotovoltaika“ v programu Nová zelená úsporám fotovoltaika. Dotaci lze využít i na tepelná čerpadla (podrobnosti viz. NZÚ). Další možností je využít rekuperaci vzduchu, kde je na výběr lokální rekuperace a decentrální rekuperace.

Dotace z programu Nová zelená úsporám u přístaveb, nástaveb a při zástavbě půdních prostor

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete využít také u přístaveb, nástaveb a při zástavbě půdního prostoru, kdy kromě využití dotací na stávající část domu můžete využít i dotace na pořízení oken a venkovních dveří, popř. zateplení nových obvodových konstrukcí.

Výše dotace z NZÚ u rekonstrukce

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte

Po vyplnění poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.