Statické zajištění budov od StatiCAL s.r.o.

  • Máte staticky poškozenou stavbu?
  • Potřebujete zvýšit únosnost stávajících základů?
  • Máte popraskanou klenbu?
  • Popraskané obvodové a vnitřní zdi?
  • Nestabilní opěrnou zeď?
  • Dáváte přednost minimálnímu zásahu při opravě statické poruchy?
  • Plánujete založení dřevostavby pomocí mikropilot? 

Systém statického zajištění StatiCAL vám nabízí vysoce profesionální výrobky a to včetně jejich aplikace. 

Zesílení stávajících kleneb, zdí

Technologie helikálních táhel z nerezové oceli je velikým přínosem pro opravy objektů. Důvodem je  jejich vysoká užitná hodnota a minimální poškození budov. Při instalaci nejsou používány roznášecí desky a běžné drážky pro aplikace jsou o rozměrech 10 mm široké a hluboké až do 120 mm.  Vrty pro aplikace jsou pouze v rozmezí 12-16 mm

Zesílení stávajících základových konstrukcí

Pro zvýšení únosnosti existujících základů, při budování nástaveb nebo tam kde bude konstrukce přitížena ( změna užívání, výměna podlahových konstrukcí atd.)

Zastavení kolapsu stávajících základových konstrukcí

V případě, že došlo ke změně stávajících základových půdních poměrů. Podmočení základů, snížení hladiny spodní vody ať již z viny nedostatečné údržby nebo zásahem přírodních živlů. Mikropiloty STATIpile dokáží zvýšit únosnost i v těchto podmínkách. V kombinaci s výztužemi šroubovitého tvaru je celý systém vhodný pro užití jako standardní překlad s pilotováním. Oprava systémem StatiCAL je rychlá, snadno proveditelná a cenově dostupná.

Stavba nových konstrukcí zatěžovaných v tahu i tlaku

Konstrukce zastřešení teras, vstupů v některých případech vyžadují mikropiloty, které působí jak v tlaku tak i v tahu. STATIpile má unikátní tvar a díky tomu velice účině obě složky zajišťuje.

Opěrné zdi

Mikropiloty STATIpile se mohou instalovat i v různých sklonech, to umožňuje i jejich instalaci k zajištění opěrných zdí. Zde je namístě zmínit i možnost roznesení bodového zatížení pomocí instalace výztuže STATIbar na větší plochu působení.

Při zakládání můžou být STATIpile užity také pro zvětšení únosnosti základů a díky lehké aplikační technice je jejich použití snadné i v nepřístupných místech.

Systém statického zajištění StatiCAL

Průzkum staveb

V rámci celkového průzkumu můžou být provedeny sondy do konstrukcí pro ověření skladeb, analýza vlhkosti stavebních materiálů (vlhkost, salinita apod.). Posouzení trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb, určeny statické vlastnosti stávajících konstrukcí. U dřevěných konstrukcí provedeny odběry vzorků a provedeny mykologické rozbory. Pro stanovení kvality vnitřní prostředí lze provést průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek.

Systém statického zajištění StatiCAL

Systém StatiCAL

StatiCAL poskytuje zákazníkovy materiály vyráběné pod certifikátem ISO 9001, kvalitní distribuční síť až po certifikované aplikační firmy pracující pod přísným dozorem distributora. Systém statického zajištění StatiCAL vám nabízí vysoce profesionální výrobky a to včetně jejich aplikace.

Potřebujete opravit staticky poškozenou stavbu

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT