Využijte dotace na rekreační objekt

Dotace na rekreační objekt

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Rekonstrukce chaty - dotace na zateplení, zdroje energií a další...

Trvale bydlíte v rekreačním domě déle jak 24 měsíců? Plánujete snížit náklady na provoz rekreačního domku?

Zpracujeme energetické hodnocení a doporučíme postup pro max. využití dotace z programu NZÚ pro Váš rekreační dům. Pro rekreační dům lze využít stejné dotace z programu Nová zelená úsporám, jako pro stávající rodinné domy. Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

  • A – ZATEPLENÍ RD – pro stávající domy, rekreační domy /pro domy postavené před 1.7.2013/
  • C – ZDROJE ENERGIÍ – výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaiku, větrání, využití tepla z odpadní vody
  • D – ADAPTAČNÍ A MIGRAČNÍ OPATŘENÍ – instalace stínící techniky, zelení střecha, dešťovka, instalace dobíjecích stanic.

Rekonstrukce chaty - podrobnější informace k dotacím

Základní informace k získání dotace pro rekonstrukci chaty

Základní podmínkou je, že stavba určená pro rodinnou rekreaci je využívána k trvalému rodinnému bydlení – zde musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Doložit tuto skutečnost, že v objektu máte evidován trvalý pobyt

  • uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu
  • výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu.

Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.

Podporu pro dotace z programu Nová zelená úsporám OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Rekonstrukce chaty - realizace svépomocí

Svépomoc může být např. u zateplení fasády, výstavby, instalací nádrží na dešťovku. Svépomoc nemůže být pro montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat osoba s příslušným osvědčením. Na rekonstrukci, popř. výstavbu domu svépomocí musí být zajištěn odborný technický dozor.

Informace pro optimální cestu ke snížení výdajů za energie

Ideální, pokud vám to rozpočet dovolí nejprve snížit tepelné ztráty domu kompletním zateplením domu a výměnou výplní.

Na zateplený dům budou nižší náklady provozu domu, tak na realizaci rekonstrukce vytápění, popř. pořízení zdroje pro vytápění /tepelná čerpadla s nižším výkonem/.

Snížení nákladů na provoz domu docílíte i instalací dalších zdrojů energií

Solární elektrárna na chatu

1) Pevní možností je instalovat solární elektrárnu na chatu pro ohřev vody

  • výše dotace 45 000,- Kč na solární panely na chatu
  •  systém musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku /bojler na fotovoltaiku/ tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l.kWp-1]

2) Druhou možností je a pořízení a instalaci nové fotovoltaické elektrárny propojené s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou

Podpora se poskytuje pouze na novou fotovoltaiku, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávající fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta.

V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3 , můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily.  Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu. 

Potom výše dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/

D –  jeden nabíjecí bod  – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/

D –  dva nabíjecí body  – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D –  20 000,- Kč

Projekt C2 – 5 000,- Kč

Projekt C3 – 5 000,- Kč

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Dílčí zateplení na rekreační objekty

Pro využití dotace z programu nová zelená úsporám nemusíte zateplovat najednou celý dům a měnit okna a dveře.

Můžete zateplovat postupně např. nejprve strop pod nevytápěnou půdou, nebo strop nad nevytápěným suterénem.

Vždy musí být splněny požadované parametry programu Nová zelená úsporám v oblasti A – zateplení.

Typ konstrukcePodporovoná opatření
Dilčí [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 
Výplně otvorů 
Konstrukce k zemině 

 

Dotaci na projekt z NZÚ  můžete využít u postupného zateplování domu. Pokud budete např. 1 fázi zateplovat půdu a strop nad suterénem bude výše podpory na projekt 25 000 Kč.

Pokud se rozhodnete po dokončení 1.fáze, že zateplíte fasádu a vyměníte okna bude výše podpory na projekt opět 25 000 Kč.

Zateplení ZÁKLAD a KOMPLEX na rekreační objekty

Pro komplexní zateplení jsou oproti dílčímu zateplení v programu Nová zelená úsporám poskytnuty vyšší částky na podporovaná opatření.

Maximální výše dotace je až 650 000 Kč (715 000 Kč – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) + 25 000 Kč za projekt.

Typ konstrukcePodporovaná opatření
Základ [Kč/m2]Komplex [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově  
Výplně otvorů  
Konstrukce k zemině  

Stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.