Poradím vám na co si dát pozor při koupi domu - prohlídka domu před koupí

Ať již kupujete dům bez realitky nebo koupě domu probíhá za účasti realitního makléře, který zastupuje prodávající stranu, mělo by vás vždy zajímat na co si dát pozor při koupi domu

Poradím vám s návrhem využití dotací Nová zelená úsporám pro rekonstrukci domu

Zároveň můžete od  inspektora získat informace pro budoucí opravu, rekonstrukci domu a instalaci nových technologií pro sníženy spotřeby energie na provoz budoucího domu.

Poradíme jaké jsou možnosti čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro Váš budoucí dům.

Zpracování projektu pro rekonstrukci domu a dotaci Nová zelená úsporám

Zpracováváme souběžně jak projekt pro rekonstrukci domu, tak projekt pro dotaci Nová zelená úsporám. Výše dotací je v řádu statisíců. Dotace je vždy vyplacena až po dokončení stavby. 

Výhody pro Vás - jak koupit dům

Podrobnější informace před koupí domu

Čeká vás koupě domu?

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Průvodce přípravou koupě domu - jak koupit dům?

Níže uvedené body Vás provedou přípravou před koupí domu a popíší další kroky pro úspěšný a rychlý nákup domu. Pomůžou Vám s pojmy PENB (někdy nesprávně označovaný jako energetický štítek). Upozorní, na na co si dát pozor při koupi domu dříve, než podepíšete kupní smlouvu.

Během své praxe se setkávám s případy, kdy vlastníci domů v průběhu minulých let přistavěli nové části ke stávajícímu domu, které nezkolaudovali, popř. zkolaudovali, ale změny nebyly zaneseny do katastrální mapy. Tato skutečnost prodlužuje vlastní prodej. Banky poskytující hypotéky požadují, aby skutečný stav byl v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Doporučuji podívat se na katastrální mapu v leteckém pohledu a v případě nesrovnalostí, mezi zákresem v katastrální mapě a skutečností, provést nápravu. Podrobnosti vám sdělí katastrální a stavební úřad.

Při nápravě se bude jednat převážně o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, doložení všech dokumentů pro potvrzení povolení existující stavby, popř. dodatečné povolení stavby. Podrobnosti v dalším textu. Pokud koupíte dům, který nebude správně zanesen v katastru nemovitostí, počítejte s výdaji na zpracování převážně geometrického plánu, pasportu, popř. dodatečného povolení stavby.

 • Pokud nemáte stavby zakresleny v katastrální mapě je nutné postoupit tyto kroky:

  Nechat si zpracovat geometrický plán
  U staveb a jejich změn postavených před rokem 1976 nechat udělat pasport stavební úřad vydá potvrzení o existenci stavby
  U staveb postavených po roce 1976 dodatečné povolení stavby (výkresová dokumentace + revizní zprávy) stavební úřad vydá
  dodatečné povolení
  Zanést na katastrální úřad: 
  • Geometrický plán
  • Vydané potvrzení o existenci stavby, popř. dodatečné povolení stavby včetně ověřené dokumentace od stavebního úřadu
  Postup vždy předem konzultujte ze stavebním a katastrálním úřadem.

 • Dle § 125 odst. 1 a 3 zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) povinnost archivovat dokumentaci,…“při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby“.

  (1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

  (3) Neplní li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám
  1.
  Pokud máte projektovou dokumentaci, která skutečnému stavu nemovitých věcí odpovídá, tak je vše v pořádku. Pokud dokumentaci nemáte, máte možnost, jako vlastník požádat stavební úřad o nahlédnutí do archivní dokumentace vašeho domu a za úplatu zkopírovat výkresovou dokumentaci. Pokud je nemovitost na vesnici, lze ještě dohledat archivní dokumentaci na obecním úřadě.
  2.
  Pokud projektovou dokumentaci nemáte, mohou nastat tyto případy:
  Potvrzení existence stavby
  Dodatečné povolení stavby
 • Postup vždy předem konzultujte se stavebním úřadem.

Jednou z možností, jak zjistit technický stav domu, je nechat si zpracovat technický průkaz pořizovaného domu. Pořízením průkazu KOMPLET budete mít i hrubé orientační náklady na opravy pořizované stavby (orientační náklady nezohledňují budoucí přístavby, nástavby, vestavby.

INSPEKCE NEMOVITOSTI ZÁKLAD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI (ukázka), který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI STANDARD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI (ukázka), který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko je podrobně analyzována na samostatném listě.

INSPEKCE NEMOVITOSTI KOMPLET
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI (ukázka), který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna (hrubý odhad). Na titulní straně je uvedena celková řádová odhadovaná cena všech sanací na nemovitosti.

V průkazu energetické náročnosti budovy jsou v závěru uvedena doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Máte dotaz ohledně možnosti získání dotace?  Zavolejte, napište.

Dle stavebního zákona při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Dále je dobré od původního vlastníka získat i další níže uvedené dokumenty, které Vám pomohou s provozem domu a návrhem dalších úsporných opatření.
• Projektová dokumentace, včetně všech povolení a kolaudací
• Revize
• Záruční listy
• Manuály pro obsluhu technického vybavení domu
• Kontakty na revizní techniky, stavební firmy, které využíváte pro provoz a údržbu vašeho domu

Jak koupit dům

Pro převážnou většinu je koupě domu dlouhodobým finančním závazkem. Během praxe se setkávám s desítkami případů koupě domu, jehož následná neplánovaná oprava přidělala majitelům nespočet vrásek a zásahů do soukromého života.

Prohlídka domu před koupí

Pokud koupím dům a počítám s kompletní rekonstrukcí domu, včetně zásahů do nosných konstrukcí, není důvod provádět technickou inspekci, která upozorní, na co si dát pozor při koupi domu. Pokud však kupuji nově postavený nebo zrekonstruovaný dům, tak je inspekce více než doporučená. Stále existuje spousta nekvalitních rekonstrukcí a stavebních prací, které Vám v budoucnu přidělají spoustu problémů a nákladů na opravy domu. Zdarma si můžete stáhnout 18 tipů na rizika před koupí domu a zjistit na co si dát pozor při koupi domu. Zdarma si také můžete stáhnout průvodce přípravou nákupu domu.

Technický stav domu je nejvíce podceňovanou skutečností před koupí domu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav domu. Technický stav domu může mít zásadní vliv na výslednou cenu.

18 tipů na Rizika je přehled vybraných rizik, kdy  inspektoři představují problémy či potenciálně problematické konstrukce či řešení, se kterými se při své práci setkávají. Dokument zpracovala a poskytla společnost DEKPROJEKT s.r.o.

Návrh a realizace úsporných opatření

Jak dále postupovat s rekonstrukcí domu a současně využít dotace na snížení nákladů na provoz domu se dozvíte v části „ÚSPORNÁ OPATŘENÍ“. Najdete zde odpovědi na otázky, jak řešit snížení nákladů v domácnosti, únik tepla z domu, únik tepla stropem, únik tepla okny. Mezi nejčastější návrhy, jak řešit únik tepla je realizace zateplení domu, zateplení střechy, zateplení stropu, zateplení fasády, zateplení soklu, zateplení podkroví, zateplení podlahy, zateplení půdy, zateplení stropu sklepa. Je zde i možnost využít dotace na zateplení a dotace na výměnu oken. Lze aplikovat i vnitřní zateplení např. u zateplení starého domu.

Zdroje energií pro úsporný provoz domu

Další možností, jak snížit náklady na provoz je využít moderní zdroje energie jako je např. tepelné čerpadlo, fotovoltaika (akumulace elektrické energie z fotovoltaiky, akumulátory pro fotovoltaiku, ostrovní fotovoltaika). Fotovoltaika pro rodinné domy (fotovoltaika na střechu) je předmětem i „dotace fotovoltaika“ v programu nová zelená úsporám fotovoltaika. Dotaci lze využít i na tepelná čerpadla (podrobnosti viz. NZÚ). Další možností je využít rekuperaci vzduchu, kde je na výběr lokální rekuperace a decentrální rekuperace.

Pokud budete měnit zdroj vytápění navštivte stránku „Změna zdroje vytápění

Po odeslání poptávky

Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.