Nemopas využívá propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodika je vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.

Nemopas využívá metodiku založenou na vyloučení rizik, kdy se prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

  • statika
  • úniky tepla
  • izolace proti vodě
  • zvuk a hluk
  • technické zařízení budovy
  • bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • škodlivé látky a zdravé bydlení
  • povrch podlah a stěn
  • pozemky
Na jaře 2014 NEMOPAS ve spolupráci s internetovou televizí Stream.cz připravil 10ti dílný seriál Nemoci nemovitostí. V seriálu se prezentovali nejčastější technické problémy (bolesti a nemoci) domů. Pořadem provázel Radim Mařík – hlavní inspektor nemovitostí NEMOPAS.

Varianty inspekce NEMOPAS a co zákazník dostane?

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI S CERTIFIKOVANÝM INSPEKTOREM

Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nebo převzetí bytu nebo rodinného domu a během prohlídky upozorňuje zákazníka na zjevné poruchy i na rizika poruch (skryté vady). Všechny informace jsou sděleny objednateli během prohlídky na objektu a nevystavuje se Technický průkaz nemovitosti. Při převzetí novostavby uvede svá zjištění do předávacího protokolu.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – ZÁKLAD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – STANDARD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně analyzována na samostatném listě.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – KOMPLET

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.

INSPEKCE POZEMKU

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost – pozemek. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ POZEMKU, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis pozemku a jeho případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik pozemku podle metodiky NEMOPAS.

Nejste rozhodnuti, jaká varianta inspekce Nemopas je pro vás a vaši nemovitost vhodná?

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT
Dle §7a odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.

Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v §7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Zda je objekt kulturní památkou nebo se nachází v památkové rezervaci, lze zjistit např. zde:

PAMÁTKOVÝ KATALOG
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

§7 odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci 13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. (§7a odst. 9)

Větší změna dle §2, odst. 1f

s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy;

Obálka budovy dle §2, odst. 1t

t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu;

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde

Můžete nahlédnout do leteckých historických map zde.

§7a odst (4) zákona č. 406/2000 Sb.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde