Fotovoltaika

Dotace na fotovoltaiku
Připravíme návrh fotovoltaiky na Váš dům a společnost Colsys s.r.o. Vám nainstaluje fotovoltaiku.

Přejít na:

Proč instalace fotovoltaiky od firmy COLSYS s.r.o.?

Společnost Colsys s.r.o.:

 • je tradiční ryze česká firma založená v roce 1991
 • podnikající v oboru elektroinstalací s podporou více než 300 svých zaměstnanců
 • s ročním obratem přesahujícím 900 mil. Kč
 • Kontaktní údaje, adresa objektu
 • Vyúčtování energie za poslední období
 • Přehled technologií v domě, pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Fotovoltaické elektrárny (FVE - oblast dotace C3)

Pro domy bez vytápění elektřinou

FVE o výkonu 5,4 kWp s bateriemi 7,1 kWh
od 390 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 170 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 220 000,- Kč

Pro domy vytápěné elektřinou, TČ

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh
od 555 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 205 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 350.000,- Kč

Domy vytápěné elektřinou, TČ + dobíjecí st.

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh
od 605 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 245 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 360.000,- Kč

Schéma solární elektrárny (FVE) - podoblast NZÚ dotace "C3"

FVE - fotovoltaika schema
Fotovoltaika (FVE) - schéma
 • Orientační ceny solární elektrárny v období  6/2022
 • max. výše dotace NZÚ pro instalace FVE 200 000 Kč (podpora C3-NZÚ)
 • U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.
 • Dotace na projekt 5 000 Kč
 • Lhůta pro doložení dokumentů v oblasti podpory „C“ je 24 měsíců ode dne akceptace žádosti, nejpozději však do 30.6.2025
 • Pokud si zároveň nainstalujete domácí dobíjecí stanici získáte 30 000 Kč (oblast podpory D4) a za kombinaci  C3 + D4 bonus ve výši 10 000,- Kč
 • Dotace z podpory NZÚ  se vyplácí po dokončení realizace a doložení požadovaných dokumentů.

Příprava teplé vody (fotovoltaický ohřev vody - oblast dotace C2) orientační ceny instalace

XXX

XXX
XX Kč
 • cena včetně (DPH)
 • Výše dotace NZÚ: 50 000,- Kč
 • Cena vlastních investičních nákladů: 0.000,- Kč

XXX

XXX
XX Kč
 • cena včetně (DPH)
 • Výše dotace NZÚ: 50 000,- Kč
 • Cena vlastních investičních nákladů: .000,- Kč

XXX

XXX
XX Kč
 • cena včetně (DPH)
 • Výše dotace NZÚ: 50 000,- Kč
 • Cena vlastních investičních nákladů: .000,- Kč

Schéma pro fotovoltaický ohřev vody - podoblast NZÚ dotace "C2"

Přímý ohřev vody fotovoltaikou
Solární elektrárna pro přímý ohřev vody
 • Orientační ceny  solární elektrárny v období  6/2022
 • max. výše dotace pro instalace přípravy teplé vody fotovoltaikou je  45 000 Kč (podpora C2 – NZÚ)
 • U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.
 • Dotace na projekt 5 000 Kč
 • Lhůta pro doložení dokumentů v oblasti podpory „C“ je 24 měsíců ode dne akceptace žádosti, nejpozději však do 30.6.2025
 • Pokud si zároveň nainstalujete domácí dobíjecí stanici získáte 30 000 Kč (oblast podpory D4) a za kombinaci  C3 + D4 bonus ve výši 10 000,- Kč
 • Dotace z podpory NZÚ  se vyplácí po dokončení realizace a doložení požadovaných dokumentů.

Komplexní služby pro vaší fotovoltaickou elektrárnu (FVE)

Josef Kastner
Colsys fotovoltaika

Zpracujeme pro vás individuální optimální návrh fotovoltaiky pro váš dům s maximálním využitím čerpáním dotace z programu Nová zelená úsporám

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporámpo vyplnění formuláře, předání kontaktních údajů Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a vyřízení dotace NZÚ.

Co od vás potřebujeme pro první návrh ceny pro vaši solární elektrárnu

 • Kontaktní údaje, adresa objektu
 • Vyúčtování energie za poslední období
 • Přehled technologie v domě, pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu
 • Projekt domu – pokud je k dispozici
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici
 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/
 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota / pozor na vysokou a nízkou teplotu/
 • Zvážit vedení kabelových tras 

Místní šetření - pro návrh a realizaci

 • Prověření možností umístění panelů na střechu, zaměření překážek na střeše pro umístění panelů.
 • Vytipování možné trasy kabelových rozvodů
 • Prohlídka umístění prostorů pro umístění technologie FVE a baterie

Návrh, projekt fotovoltaické elektrárny (FVE)

 • Projekt fotovoltaiky pro všechny druhy staveb
 • Návrh rozsahu, studie oslunění a propočet produkce z fotovoltaické elektrárny
 • Při návrhu fotovoltaické elektrárny (FVE) budeme vycházet z vašich ročních spotřeb elektrické energie a z vašich plánů, s ohledem na spotřebu elektrické energie  nových zařízení a vybavení domu.
 • Pro výpočet a návrh fotovoltaiky využíváme software od společnosti DEKSOFT, program fotovoltaika
 • Pro dotaci Nová zelená úsporám připravíme projekt
 • Vyřízení dotace NZÚ
 • Projekt pro jednání s distributorem 
 • Technická specifikace FVE 

Co získáte instalací solární elektrárny?

Často kladené otázky k fotovoltaice a dotaci NZÚ

K tématu návratnosti fotovoltaiky jsme se zaměřili detailněji v článku, který najdete na našich stránkách ZDE.

Vždy, ale bude návratnost fotovoltaické elektrárny záviset na sjednaných cenách odběrů elektrické energie a na množství vlastního odběru elektrické energie. Dále bude návratnost závislá na cenách, které vám zaplatí distributor za dodání elektrické energie vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou (FVE).

S dalším růstem celkové spotřeby elektrické energie ve společnosti, cena elektrické energie určitě v čase klesat nebude /poptávka = růst ceny/. Těžko lze předpokládat, že současné ceny elektrické energie (při zvyšující se poptávce, masivnímu přechodu na tepelná čerpadla a na elektrická auta) budou časem sníženy.

Pro proplacení dotace musí být předloženy dokumenty k doložení realizace projektu:

 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků
 • Fotodokumentaci nového zdroje energie

Dále musí být doloženy daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření

Musí být doloženo potvrzení o úhradě.

Fotovoltaické panely na střeše můžou být využity jako fotovoltaická elektrárna (dotace s označením C3) nebo můžou složit pro přímý ohřev vody (dotace s označením C2).

Dotace C2 – 45 000 Kč (49 500 Kč pro zvýhodněné kraje) + 5000 Kč na projekt

Systém pro přímý ohřev vody si můžete prohlédnout např. zde https://www.logitex.sk/user/documents/upload/cenniky-katalogy/LOGITEX_2022_CZ_web.pdf

 

Dotace C3 – 200 000 Kč (220 000 Kč pro zvýhodněné kraje) + 5000 Kč na projekt

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Typy systému a podrobnější informace najdete zde:

https://www.dumkoupim.cz/fotovoltaika/

Pro dům lze navrhnout systém C2 + C3 a získat obě výše uvedené dotace, za předpokladu, že systém C3 nebude přebytky elektrické energie z fotovoltaického systému využívat k ohřevu vody.

Na stránkách programu Nová zelená úsporám jsou přehledně zpracovány postupy a návody ohledně podání žádosti. Žádosti se přijímají online.

Jak na to

Majitelé rodinných domů a majitelé rekreačních domů za předpokladu níže uvedených podmínek:

 • Majitelé rodinných domů
  • Pro všechny domy starší více jak 2 roky /min 2 roky od datumu dokončení stavby uvedeného v katastru nemovitostí/. 
  • Pro dokončené novostavby stáří méně jak 2 roky – při splnění níže uvedeného požadavku
   • U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí (doporučuji vždy konzultovat s poskytovatelem dotace).
 • Majitelé rekreačních domů musí prokázat trvalý v rekreačním domě min. 2 roky zpětně.
  • Uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu
  • Výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu.
  • Nestačí doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného.

Možnosti čerpání dotace Nová zelená úsporám pro fotovoltaiku (FVE) a solární ohřev vody-kombinace a bonusy

Na pořízení fotovoltaiky získat v roce 2022 dotaci z NZÚ až 200.000,- Kč na jeden rodinný dům v oblasti podpory C3 a v oblasti podpory C2 částku 45 000,- Kč. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna dotace zvýšením jednotkových podpor o 10 %

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

 • C2 – dotace z programu NZÚ = systém není propojen s elektrickými rozvody v domě. Instalovaný systém se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, není zapotřebí žádný souhlas distribuční společnosti ani žádné hlášení zdroje.
 • C3 – dotace z programu NZÚ = napojení na elektrické rozvody v domě a na distribuci elektrické energie. Možnost využít přebytky energie akumulací do baterií nebo vody.
 • C2 + C3 – Můžete využít dvě podpory dotací z NZÚ a vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2)  a získat dotaci až 245 000 Kč /pro vybrané kraje až 269 550 Kč/ + 5 000 Kč za projekt

Detailnější informace k programu dotace Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny - kombinace a bonusy

Výše dotací a bonusy - Nová zelená úsporám - Fotovoltaika

Max. dotace 200 000,- Kč pro max 10 kWp

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Jednotková výše podpory níže:

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč

(Měnič určený pro fotovoltaické systémy, který je vybaven současně fotovoltaickými a bateriovými vstupy a je schopen ostrovního provozu.)

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč

(Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla musí zajišťovat inteligentní řídící systém, který umí využít tepelné čerpadlo v době výroby elektřiny pro ohřev vody v zásobních, ze kterých je v době kdy není vyráběna elektřina čerpána energie pro vytápění a TV, pro systém musí být vhodné tepelné čerpadlo)

(Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu)

(v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev
teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným
čerpadlem. V případě nízkoteplotních systémů vytápění s vlastní akumulací tepla (podlahové a
stěnové vytápění) není požadována instalace akumulační nádrže na topnou vodu) + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh, Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních),Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

Fotovoltaika  musí být umístěna na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu

Podpora na fotovoltaiku se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávající fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Solární fotovoltaický ohřev vody výše dotace 45 000,- Kč.

Fotovoltaika slouží pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě. Měnič přímo napojen na bojler, vyrobená elektřina se jinak nevyužívá.

Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l.kWp-1]

Poznámka k výši dotace:

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

V případě využití bonusů bude dotace včetně bonusu vyplacena, až bude zrealizováno vše, např. fotovoltaika a instalace dobíjecí stanice. Není možné vyplácet podporu postupně.

Fotovoltaika pro stávající domy, rekreační domy, novostavby

Stávající domy

Informace k oblasti podpory C3  – Fotovoltaiky /FVE/

Dotace je určena pro stávající domy. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp

Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány

Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu Další podrobnosti pro návrh fotovoltaické elektrárny uvedeny v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY

Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta.

V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3 , můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily.  Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu. 

Potom výše dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/

D –  jeden nabíjecí bod  – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/

D –  dva nabíjecí body  – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D –  20 000,- Kč

Projekt C – 5 000,- Kč

Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům najdete na stránce Dotace na rekonstrukci

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Rekreační stávající objekty

Instalovat fotovoltaiku a využít dotaci z programu Nová zelená úsporám lze i na rekreační objekty. Podmínkou je prokázat trvalý pobyt min. 2 roky zpětně. Můžete využít i dotaci z programu Nová zelená úsporám na dobíjecí stanici pro elektromobil

Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům  najdete na stránce Dotace na rekreační objekty.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Novostavby - dokončené stavby

V oblasti „C – zdroje energií“ jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných domech

U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí. 

Pokud fotovoltaika byla součástí projektu pro stavební řízení, je uvedena jako zdroj energie v projektu a v průkazu energetické náročnosti, tak po dokončení stavby není dotace na fotovoltaiku možná. Fotovoltaiku lze provést až po 2 letech od dokončení stavby /datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitost/ Více na stránce „dotace na novostavbu“

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Fotovoltaika pro rodinné domy, které využily dotaci v oblasti podpory B-novostavby

Postavili jste dům a využily dotaci v oblasti podpory B (včetně podpory z programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám s příjmem žádostí v letech 2014-2021)?

Od 01.06.2022 platí aktualizované podmínky pro získání podpory z programu nová zelená úsporám, Nejdůležitější změnou je, že o dotaci v oblasti zdrojů energie se mohou nově ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu, nebo kteří tuto dotaci aktuálně čerpají.

Podle aktualizovaných podmínek mohou i stavby, které získali dotaci na novostavbu, nebo mají o dotaci na novostavbu zažádáno, využít po dokončení stavby dotaci v oblasti zdrojů energie.

Mohou tedy čerpat prostředky např. na fotovoltaiku, či ohřev vody pomocí fotovoltaiky, pokud dané opatření nebylo součástí původní žádosti. U rozestavěných staveb lze žádat a realizovat fotovoltaiku až po dokončení stavby, zápisu do katastru nemovitostí.

Fotovoltaika (solární elektrárna) základní informace

Fotovoltaika – přeměna sluneční energie na elektrickou energii. S postupným vývojem produktů pro fotovoltaické elektrárny jsou dnes systémy FVE schopny vyrábět elektrickou energii ze slunce za velice příznivé ceny pro spotřebitele.

Systémy FVE, které se v současné době instalují mají schopnost vyrobenou elektrickou energii akumulovat do zásobníků TUV nebo do baterií. Při instalaci FVE s využitím akumulace do baterií je celý systém schopen dodávat elektrickou energii v době, kdy je potřeba tuto energii využívat (zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy již slunce nesvítí).

V česku se vyrobí z  1 kWp solární elektrárny (FVE) cca 1MWh/rok.

Jaké % z fotovoltaikou (FVE ) vyrobené elektrické energie spotřebuje váš dům a jaké % bude přesměrováno do distribuční sítě  bude záležet na spotřebě vašeho domu a technickém řešení fotovoltaické elektrárny. 

Prvky fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Střídač

1-fázový
Napojen na 1. fázi, pokud jsou dle požadavků distributora rovnoměrně rozmístěny spotřebiče na jednotlivé fáze, může pouze třetina spotřebičů spotřebovávat vyrobenou energii.

3-fázový
Symetrický – do každé fáze posílá stejnou hodnotu vyrobené energie
Asymetrický – do každé fáze posílá různou hodnotu vyrobené energie

Fotovoltaické panely

 • Monokrystalické panely – lepší výkon při plném slunečním svitu „kolmém“
 • Polykrystalické panely – lepší při zatažené obloze

Výkon panelů okolo 400 – 500 Wp, účinnost okolo 20%

Fotovoltaický rozvaděč

U stávajících domů většinou umístěn samostatně optimálně v blízkosti domovního rozvaděče

Baterie

Dnes převážně z lithia – sledujte uváděný počet cyklů – kolikrát může vybita a znova nabita. Umístění baterie optimálně teplota okolo 10°C – 20°C

PV optimalizér

           pro ochranu proti požáru odpojení napětí na úrovni modulu

           zvýšení produkce o 25% (snížení ztrát ze zastínění)

          kontrola výroby modulu

Regulátor přebytků z FVE

pro ohřev vody do bojlerů, akumulačních nádob.

Druhy podle připojení k distribuční síti

Síťový

 • Využívat přebytky na ohřev teplé vody
 • Napojení na distribuční síť

Hybridní

 • Ukládání energie do baterie
 • Pomocí tepelného čerpadla do akumulačních nádob na vodu

Ostrovní

 • Mimo distribuční síť