Dotace na fotovoltaiku

Fotovoltaika od firmy COLSYS s.r.o.

Společnost Colsys s.r.o.:

 • je tradiční ryze česká firma založená v roce 1991
 • podnikající v oboru elektroinstalací s podporou více než 300 svých zaměstnanců

Fotovoltaická elektrárna (FVE - oblast dotace C3)

Pro domy bez vytápění elektřinou

FVE o výkonu 5,4 kWp s bateriemi 7,1 kWh
od 362 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 170 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 192 000,- Kč

Pro domy vytápěné elektřinou, TČ

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh
od 544 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 205 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 339.000,- Kč

Domy vytápěné elektřinou, TČ + dobíjecí st.

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh
od 605 000 Kč
 • cena včetně (DPH)
 • výše dotace NZÚ: 245 000,- Kč
 • cena vlastních investičních nákladů: 360.000,- Kč

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi  svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky.

Návrh, projekt fotovoltaické elektrárny (FVE)

 • Projekt fotovoltaiky pro všechny druhy staveb
 • Návrh rozsahu, studie oslunění a propočet produkce ze solární elektrárny
 • Při návrhu fotovoltaiky (FVE) budeme vycházet z vašich ročních spotřeb elektrické energie a z Vašich plánů, s ohledem na spotřebu elektrické energie  nových zařízení a vybavení domu.
 • Pro výpočet a návrh fotovoltaiky využíváme software od společnosti DEKSOFT, program fotovoltaika
 • Pro dotaci Nová zelená úsporám připravíme projekt
 • Projekt pro jednání s distributorem 
 • Technická specifikace FVE 

Fotovoltaická elektrárna (FVE - oblast dotace C3)

Schéma solární elektrárny (FVE) - podoblast NZÚ dotace "C3"

FVE - fotovoltaika schema
Fotovoltaika (FVE) - schéma
 • Orientační ceny solární elektrárny v období  6/2022
 • max. výše dotace NZÚ pro instalace FVE 200 000 Kč (podpora C3-NZÚ)
 • U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.
 • Dotace na projekt 5 000 Kč
 • Lhůta pro doložení dokumentů v oblasti podpory „C“ je 24 měsíců ode dne akceptace žádosti, nejpozději však do 30.6.2025
 • Pokud si zároveň nainstalujete domácí dobíjecí stanici získáte 30 000 Kč (oblast podpory D4) a za kombinaci  C3 + D4 bonus ve výši 10 000,- Kč
 • Dotace z podpory NZÚ  se vyplácí po dokončení realizace a doložení požadovaných dokumentů.

Fotovoltaická elektrárna (FVE) - komplexní služby

Josef Kastner
Colsys fotovoltaika

Zpracujeme pro Vás individuální optimální návrh fotovoltaiky pro váš dům s maximálním využitím možnosti čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporámpo vyplnění formuláře, předání kontaktních údajů Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a podání žádosti o dotace NZÚ.

Co získáte instalací solární elektrárny?

Co od vás potřebujeme pro první návrh ceny pro vaši solární elektrárnu

 • Kontaktní údaje, adresa objektu
 • Vyúčtování energie za poslední období
 • Přehled technologie v domě, pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu
 • Projekt domu – pokud je k dispozici
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici
 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/
 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota / pozor na vysokou a nízkou teplotu/
 • Zvážit vedení kabelových tras 

Místní šetření - pro návrh a realizaci

 • Prověření možností umístění panelů na střechu, zaměření překážek na střeše pro umístění panelů.
 • Vytipování možné trasy kabelových rozvodů
 • Prohlídka umístění prostorů pro umístění technologie FVE a baterie

Často kladené otázky pro dotace na fotovoltaiku

K tématu návratnosti fotovoltaiky jsme se zaměřili detailněji v článku, který najdete na našich stránkách ZDE.

Vždy, ale bude návratnost fotovoltaické elektrárny záviset na sjednaných cenách odběrů elektrické energie a na množství vlastního odběru elektrické energie. Dále bude návratnost závislá na cenách, které vám zaplatí distributor za dodání elektrické energie vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou (FVE).

S dalším růstem celkové spotřeby elektrické energie ve společnosti, cena elektrické energie určitě v čase klesat nebude /poptávka = růst ceny/. Těžko lze předpokládat, že současné ceny elektrické energie (při zvyšující se poptávce, masivnímu přechodu na tepelná čerpadla a na elektrická auta) budou časem sníženy.

Pro proplacení dotace musí být předloženy dokumenty k doložení realizace projektu:

 • Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu
 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků
 • Fotodokumentaci nového zdroje energie

Dále musí být doloženy daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření

Musí být doloženo potvrzení o úhradě.

Fotovoltaické panely na střeše můžou být využity jako fotovoltaická elektrárna (dotace s označením C3) nebo můžou složit pro přímý ohřev vody (dotace s označením C2).

Dotace C2 – 45 000 Kč (49 500 Kč pro zvýhodněné kraje) + 5000 Kč na projekt

Systém pro přímý ohřev vody si můžete prohlédnout např. zde https://www.logitex.sk/user/documents/upload/cenniky-katalogy/LOGITEX_2022_CZ_web.pdf

Dotace C3 – 200 000 Kč (220 000 Kč pro zvýhodněné kraje) + 5000 Kč na projekt

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Pro dům lze navrhnout systém C2 + C3 a získat obě výše uvedené dotace, za předpokladu, že systém C3 nebude přebytky elektrické energie z fotovoltaického systému využívat k ohřevu vody.

Na stránkách programu Nová zelená úsporám jsou přehledně zpracovány postupy a návody ohledně podání žádosti. Žádosti se přijímají online.

Jak na to

Majitelé rodinných domů a majitelé rekreačních domů za předpokladu níže uvedených podmínek:

 • Majitelé rodinných domů
  • Pro všechny domy starší více jak 2 roky /min 2 roky od datumu dokončení stavby uvedeného v katastru nemovitostí/. 
  • Pro dokončené novostavby stáří méně jak 2 roky – při splnění níže uvedeného požadavku
   • U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí (doporučuji vždy konzultovat s poskytovatelem dotace).
 • Majitelé rekreačních domů musí prokázat trvalý v rekreačním domě min. 2 roky zpětně.
  • Uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu
  • Výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu.
  • Nestačí doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného.

Možnosti čerpání dotace na fotovoltaiku (FVE) a solární ohřev vody z programu Nová zelená úsporám + kombinace a bonusy

Na pořízení fotovoltaiky získat v roce 2022 dotaci z NZU fotovoltaika (C3) až 200.000,- Kč na jeden rodinný dům v oblasti podpory C3 – NZU fotovoltaika a v oblasti podpory C2  – fotovoltaický ohřev vody částku 45 000,- Kč. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna dotace zvýšením jednotkových podpor o 10 %

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

 • C2 – dotace z programu NZÚ = systém není propojen s elektrickými rozvody v domě. Instalovaný systém se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, není zapotřebí žádný souhlas distribuční společnosti ani žádné hlášení zdroje.
 • C3 – dotace z programu NZÚ = napojení na elektrické rozvody v domě a na distribuci elektrické energie. Možnost využít přebytky energie akumulací do baterií nebo vody.
 • C2 + C3 – Můžete využít dvě podpory dotací z NZÚ a vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2)  a získat dotaci až 245 000 Kč /pro vybrané kraje až 269 550 Kč/ + 5 000 Kč za projekt

Dotace na fotovoltaika z programu dotace Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny - kombinace a bonusy

Výše dotací na fotovoltaiku a bonusy - Nová zelená úsporám - Fotovoltaika

Max. dotace na fotovoltaiku je 200 000,- Kč pro max 10 kWp

Maximální výše dotace na fotovoltaiku se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Jednotková výše dotace na fotovoltaiku je uvedena níže:

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč

Měnič určený pro fotovoltaické systémy, který je vybaven současně fotovoltaickými a bateriovými vstupy a je schopen ostrovního provozu.

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč

Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla musí zajišťovat inteligentní řídící systém, který umí využít tepelné čerpadlo v době výroby elektřiny pro ohřev vody v zásobních, ze kterých je v době kdy není vyráběna elektřina čerpána energie pro vytápění a TV, pro systém musí být vhodné tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.

V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev
teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným
čerpadlem. V případě nízkoteplotních systémů vytápění s vlastní akumulací tepla (podlahové a
stěnové vytápění) není požadována instalace akumulační nádrže na topnou vodu) + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh, Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních),Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

Fotovoltaika  musí být umístěna na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, nebo jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby konstrukce neomezovala růst vegetace a její údržbu

Dotace na fotovoltaiku se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávající fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Solární energie pro stávající domy, rekreační domy, novostavby

Solární elektrárna na dům - stávající rodinné domy

Informace k oblasti podpory C3  – Fotovoltaiky /FVE/

Dotace fotovoltaika na dům je určena pro stávající rodinné domy. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FVE nepovolil.

Maximální podporovaný výkon fotovoltaiky na rodinný dům (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp

Podpora fotovoltaiky na rodinný dům se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány

Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu Další podrobnosti pro návrh fotovoltaické elektrárny uvedeny v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY

Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta.

V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3 , můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily.  Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu. 

Potom výše dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/

D –  jeden nabíjecí bod  – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/

D –  dva nabíjecí body  – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D –  20 000,- Kč

Projekt C – 5 000,- Kč

Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům najdete na stránce Dotace na rekonstrukci

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE 

Solární elektrárna na chatu

Solární elektrárnu na chatu lze instalovat a využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Podmínkou je prokázat trvalý v rekreačním objektu pobyt min. 2 roky zpětně.

 Můžete využít i dotaci z programu Nová zelená úsporám na ohřev vody fotovoltaikou a dobíjecí stanici pro elektromobil

Podrobnější informaci k využití dotací na fotovoltaiku pro rekreační chatu dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro Váš dům  najdete na stránce Dotace na rekreační objekty.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Fotovoltaika na dům - dokončenou novostavbu RD

V oblasti „C – zdroje energií“ jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných domech

U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí. 

Pokud fotovoltaická elektrárna byla součástí projektu pro stavební řízení, je uvedena jako zdroj energie v projektu a v průkazu energetické náročnosti, tak po dokončení stavby není dotace na fotovoltaiku možná. Fotovoltaiku lze provést až po 2 letech od dokončení stavby /datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitost/ Více na stránce „dotace na novostavbu“

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Fotovoltaika na dům, který využil dotaci v oblasti podpory B-novostavby

Postavili jste dům a využily dotaci v oblasti podpory B (včetně podpory z programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám s příjmem žádostí v letech 2014-2021)?

Od 01.06.2022 platí aktualizované podmínky pro získání podpory z programu nová zelená úsporám, Nejdůležitější změnou je, že o dotaci v oblasti zdrojů energie se mohou nově ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu, nebo kteří tuto dotaci aktuálně čerpají.

Podle aktualizovaných podmínek mohou i stavby, které získali dotaci na novostavbu, nebo mají o dotaci na novostavbu zažádáno, využít po dokončení stavby dotaci v oblasti zdrojů energie.

Mohou tedy čerpat prostředky např. na fotovoltaiku, či ohřev vody pomocí fotovoltaiky, pokud dané opatření nebylo součástí původní žádosti. U rozestavěných staveb lze žádat a realizovat fotovoltaiku až po dokončení stavby, zápisu do katastru nemovitostí.

Fotovoltaika (solární elektrárna) základní informace

Fotovoltaika – přeměna sluneční energie na elektrickou energii. S postupným vývojem produktů pro fotovoltaické elektrárny jsou dnes systémy FVE schopny vyrábět elektrickou energii ze slunce za velice příznivé ceny pro spotřebitele.

Systémy FVE, které se v současné době instalují mají schopnost vyrobenou elektrickou energii akumulovat do zásobníků TUV nebo do baterií. Při instalaci FVE s využitím akumulace do baterií je celý systém schopen dodávat elektrickou energii v době, kdy je potřeba tuto energii využívat (zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy již slunce nesvítí).

V česku se vyrobí z  1 kWp solární elektrárny (FVE) cca 1MWh/rok.

Jaké % z fotovoltaikou (FVE ) vyrobené elektrické energie spotřebuje váš dům a jaké % bude přesměrováno do distribuční sítě  bude záležet na spotřebě vašeho domu a technickém řešení fotovoltaické elektrárny. 

Prvky fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Střídač

1-fázový
Napojen na 1. fázi, pokud jsou dle požadavků distributora rovnoměrně rozmístěny spotřebiče na jednotlivé fáze, může pouze třetina spotřebičů spotřebovávat vyrobenou energii.

3-fázový
Symetrický – do každé fáze posílá stejnou hodnotu vyrobené energie
Asymetrický – do každé fáze posílá různou hodnotu vyrobené energie

Fotovoltaický panel 

 • Monokrystalické panely – lepší výkon při plném slunečním svitu „kolmém“
 • Polykrystalické panely – lepší při zatažené obloze

Výkon panelů okolo 400 – 500 Wp, účinnost okolo 20% /rozměry cca 2 * 1 m/

Fotovoltaický rozvaděč

U stávajících domů většinou umístěn samostatně optimálně v blízkosti domovního rozvaděče

Baterie

Dnes převážně z lithia – sledujte uváděný počet cyklů – kolikrát může vybita a znova nabita. Umístění baterie optimálně teplota okolo 10°C – 20°C

PV optimalizér

           pro ochranu proti požáru odpojení napětí na úrovni modulu

           zvýšení produkce o 25% (snížení ztrát ze zastínění)

          kontrola výroby modulu

Regulátor přebytků z FVE

pro ohřev vody do bojlerů, akumulačních nádob.

Druhy podle připojení k distribuční síti

Síťový

 • Využívat přebytky na ohřev teplé vody
 • Napojení na distribuční síť

Hybridní

 • Ukládání energie do baterie
 • Pomocí tepelného čerpadla do akumulačních nádob na vodu

Ostrovní

 • Mimo distribuční síť