Fotovoltaické elektrárna

Návratnost fotovoltaiky - vyplatí se fotovoltaika?

při současném růstu cen elektrické energie, kdy za elektřinu zaplatíte  u distribuční společnosti stále vyšší částky, je vhodné položit si otázku, jaká bude doba návratnosti fotovoltaiky instalované na rodinném domě.

Na čem bude záležet návratnost fotovoltaiky?

 • na výši čerpané dotace z programu Nová zelená úsporám
 • množství spotřebované elektrické energie v domě
 • ceně elektrické energie od distributora
 • optimálním návrhu fotovoltaické elektrárny
 • velikosti akumulační baterie pro maximální využití vyrobené elektrické energie fotovoltaikou přímo v domě.
 • na výběru sazby u distributora
Solární elektrárnu s baterií Vám nainstaluje na Váš dům společnost Colsys s.r.o.

U nových smluv při uzavření vhodného tarifu s distributorem, můžete  fotovoltaikou vyrobenou elektrickou energii prodat, popřípadě u distributora můžete přebytečnou energii ze své fotovoltaiky uschovat a využít ji kdykoliv budete potřebovat (bude vám snížena částka za dodanou elektrickou energii do distribuční soustavy). Prodej a zpětný odběr elektrické energie umožňuje např. tarif Elektřina pro soláry od společnosti ČEZ.

 U stávajících smluv a jejich prodloužení, kdy ceny za distribuci elektrické energie jsou nižší je nutné zvážit rozhodnutí, jaký tarif vybrat s ohledem na velikost poměru vyrobené elektrické energie z fotovoltaiky spotřebované v domě a přebytku elektrické energie (zda je možné přebytek prodat).

S dalším růstem celkové spotřeby elektrické energie ve společnosti, cena elektrické energie určitě v čase klesat nebude /poptávka = růst ceny/. Těžko lze předpokládat, že současné ceny elektrické energie (při zvyšující se poptávce, masivnímu přechodu na tepelná čerpadla a na elektrická auta) budou časem sníženy.

Konec 2 až 3 leté fixace a cenový šok při uzavření nových smluv + odběry od nového dodavatele

Návratnost fotovoltaiky – rozhodnutí

Rozhodnutí ohledně instalace fotovoltaiky na rodinný dům je ještě jednoznačnější u vlastníků rodinných domů, kteří musí měnit dodavatele a kteří měli zafixovanou sazbu na 2 až 3 roky a nyní končí fixace levné sazby. Ti se musí vypořádat se skokovým nárůstem ceny elektrické energie.

Při prodloužení smlouvy u stávajícího distibutora, budou ceny cca okolo 4 000 Kč/MWh – 5 000 Kč/MWh, podle vybraného tarifu.

Pro vlastníka nemovitosti z větším odběrem elektrické energie je vhodné využít podporu z programu Nová zelená úsporám a rozdíl, který by měl platit distributorovi za nové ceny oproti původním cenám za odběr elektřiny investovat na pořízení fotovoltaiky.

Pro zjištění návratnosti je důležité předem propočítat a zjistit odpovědi na následující body pro Vaše rozhodnutí.

 1. Stávající a budoucí odběr elektrické energie v průběhu roku
 • Jaká je současné výše odběru elektrické energie
 • Jaké změny plánuji
  1. Např. změna zdroje vytápění na teplené čerpadlo
  2. Např. změna ohřevu vody
  3. Koupě elektroauta
  4. Pořízení bazénu
  5. Pořízení výřivky
 1. Jaká bude výše dotace a jaká bude cena fotovoltaické elektrárny
 • Cena fotovoltaické elektrárny
 • Na fotovoltaickou elektrárnu
 • Na ohřev vody fotovoltaikou
 1. Budoucí parametry fotovoltaické elektrárny:
 • Jaká bude celková produkce elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
 • Jaká bude celková využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaické elektrárny v domě
 • Jaká bude produkce elektrické energie do distribuční soustavy
 1. Jak budou zpeněženy přebytky vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
 • Bude umožňovat distributor elektrické energie odběr přebytků?
 • Kdo u fotovoltaické elektrárny do 10 kWp bez licence odebere nadbytečnou vyrobenou elektrickou energii a za jakou cenu
 • Jak se u tarifů, které umožní odběr přebytků zvýší cena dodané elektrické energie ze sítě
 1. Úroky a splátky na fotovoltaiku:
 • Výše měsíčních splátek
 • Výše úroku
 • Možnost předčasné splátky penězi z dotace NZÚ

Návratnost fotovoltaiky - příklad spotřeba 20 MWh za rok, fotovoltaika 10 kWp, baterie 10,66 kWh

Roční minulé a budoucí výdaje za elektrickou energii

Spotřeba elektrické energie u domu 20 MWh ročně

Můžeme si namodelovat příklad, kdy vlastník měl spotřebu elektrické energie pro dům okolo 20 MWh/rok a využíval sazbu pro tepelné čerpadlo.

 • Při ceně 3 000 Kč/MWh platil vlastník domu částku – 5 000 Kč/měsíc – 60 000 Kč/rok.
 • Po skončení fixace bude platit cca 5 000 Kč/MWh – 8 333 Kč/měsíc – 100 000 Kč/rok 
 • Roční nárůst o 40 000 Kč
 • Vaši roční spotřebu elektrické energie najdete na vyúčtování od distributora

Výše produkce elektrické energie z fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp s baterií

Pokud nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu o velikosti např. 10 kWp s baterií, můžeme orientačně počítat s celkovou produkcí elektrické energie okolo cca 10 MWh/rok.

Celková vyrobená produkce elektrické energie z fotovoltaiky v domě může být hrubým odhadem rozdělena např. na:

70% (7 MWh) – Celková využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaiky využitá v domě

30% (3 MWh ) – Celková produkce elektrické energie vyrobená fotovoltaikou a dodaná do distribuční soustavy (nespotřebovaná elektrická energie v domě)

(Jedná se o přibližnou simulaci produkce z fotovoltaické elektrárny pro hrubou představu. Přesné výsledky závisí na mnoha faktorech, jako je orientace a sklon, zastínění, použité výrobky pro fotovoltaiku a nastavení provozu domu…)

Roční úspory vyrobenou elektřinou z fotovoltaiky bez speciálního tarifu

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp s baterií
 1. Vlastní fotovoltaikou vyrobená a domem spotřebovaná elektrická energie  využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaiky v budově
  7 MWh *  5 000 = 35 500,- Kč

Roční úspory vyrobenou elektřinou z fotovoltaiky se speciálním tarifem pro fotovoltaiku

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp s baterií

Zde si zjistěte o kolik se u tarifu zvýší cena za odběr elektrické energie oproti běžnému tarifu. Dále si zjistěte za jakou částku bude výkup elektrické energie a jakou objem vyrobené energie můžete maximálně předat do sítě. U speciálních tarifů jsou také měsíční platby za dodávku elektrické energie do sítě. Pokud i bude brát zpět Vámi vyrobenou elektrickou energii bude Vám účtována distribuce. 

Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu nová zelená úsporám

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp s baterií a výše dotace  z aktuálního programu fotovoltaika Nová zelená úsporám – oblast C3
Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000,- Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč 8 * 10 000 Kč 80 000,- Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 x 10 000 Kč 100 000,- Kč
CELKEM VÝPOČET PRO VÝŠI DOTACE Z NZÚ 240 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE Z NZÚ JE OMEZENA NA 200 000,- Kč
DOTACE NA PROJEKT 5 000,- Kč
CELKEM DOTACE 205 000,- Kč

Cena realizace fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaiky o velikosti 9,9 kWp s bateriemi 10,66 kWh

Pokud si např. vyberete níže uvedenou fotovoltaickou elektrárnu, tak za fotovoltaickou elektrárnu zaplatíte vlastní investiční náklady ve výši 320 000,- Kč. Dotace z programu Nová zelená úsporám bude vyplacena až po zaplacení celé ceny a dodávky.

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 10,66 kWh

Cena dodávky a instalace: 525.000,- Kč

Výše dotace NZÚ: 205.000,- Kč

Cena vlastních investičních nákladů: 320.000,- Kč

Na výše uvedeném modelovém příkladu /cena za 1 MWh elektrické energie 5 000 Kč se návratnost za instalaci fotovoltaiky projeví cca za 9 let 

Přesná návratnost fotovoltaiky závisí samozřejmě na dalších faktorech spojených s pořízením  a údržbou  fotovoltaiky, na zdroji peněz a výši úroků pro financování fotovoltaické elektrárny a na vývoji cen elektrické energie.

 • Je nutné počítat i se zvýšením pojistky na dům,
 •  Náklady na údržbu fotovoltaiky a kontrolu fotovoltaické elektrárny, pravidelné revize

Závěr - návratnost fotovoltaiky

Při současných cenách elektrické energie a za využití dotace na fotovoltaiku z programu nová zelená úsporám bude návratnost okolo 8 – 10 let. Návratnost fotovoltaiky bude záležet na vývoji cen elektrické energie a na možnostech výkupu přebytků elektrické energie., dále na vývoji zákonů a komunitní energetiky.

Dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám - další možnosti získání dotace na solární panely na dům

Kromě dotace na fotovoltaiku s baterií (oblast dotace na fotovoltaiku C3), můžete požádat i na dotaci ohřevu vody fotovoltaikou (oblast dotace na ohřev vody fotovoltaikou C2). Při současné kombinaci dotace na fotovoltaiku (C3) a ohřevu vody fotovoltaikou (c2) můžete využít i bonus 10 000,- Kč za kombinaci dvou opatření, viz. níže uvedená kombinace, kde je ještě přidána nabíjecí stanice pro elektroauta, jako další kombinace.

 
Kombinace dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/

D – jeden nabíjecí bod – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/

D – dva nabíjecí body – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D – 20 000,- Kč

Projekt C – 5 000,- Kč

 • C2 – dotace z programu NZÚ = systém není propojen s elektrickými rozvody v domě. Instalovaný systém se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, není zapotřebí žádný souhlas a žádné hlášení zdroje distribuční společnosti
 • C3 – dotace z programu NZÚ = napojení na elektrické rozvody v domě a na distribuci elektrické energie. Možnost využít přebytky energie akumulací do baterií nebo vody. 
Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta.

V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3, můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily. Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu.

Jak snížit výdaje za provoz domu?
Odkazy na články s tématikou cen energii:

 Ceny elektřiny dostanou do problémů půlku domácností, varuje dodavatel

 

 

Aktuality

srovnání hypoték

Kolik bude stát v roce 2023 hypotéka

Rok 2022 nám pomalu ale jistě skončil a my vítáme nový rok 2023. Každopádně nám rok 2022 dal více nejistoty a strachu, jako žádný jiný rok před ním. Lidé se bojí, netopí, nejí a bojí se dalších turbulencí na trhu a posilujícího hesla bohatí bohatým. Velký strašák se stal skutečností, a sice to, že úrokové sazby hypoték se vyšplhaly k šesti procentům a zájem o hypotéky se rapidně snížil.

Fotovoltaika od Colsys

Solární elektrárna s baterií cena

Solární elektrárnu s baterií Vám nainstaluje na Váš dům společnost Colsys s.r.o. Fotovoltaická elektrárna s baterií Přijímáme zakázky, fotovoltaika – montáž do 2 měsíců! Vyplňte dotazník rychlé

Sdílet