Vyplatí se fotovoltaika na rodinný dům?

Stávající a budoucí platby bez fotovoltaiky

při současném růstu cen elektrické energie, kdy za elektřinu zaplatíte u nových smluv při sazbách akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo u distribuční společnosti částku okolo 6500 Kč/MWh je vhodné položit si otázku, jaká bude doba návratnosti instalace fotovoltaiky na rodinné domy.

Pro stanovení návratnosti investice do fotovoltaiky bude vždy záležet na:

 • množství spotřebované elektrické energie v domě
 • ceně elektrické energie od distributora
 • optimálním návrhu fotovoltaické elektrárny
 • velikosti akumulační baterie pro maximální využití vyrobené elektrické energie fotovoltaikou přímo v domě.

V současné době u nových smluv při uzavření vhodného tarifu s distributorem, můžete výhodně fotovoltaikou vyrobenou elektrickou energii prodat, popřípadě u distributora můžete přebytečnou energii ze své fotovoltaiky uschovat a využít ji kdykoliv budete potřebovat (bude vám snížena částka za dodanou elektrickou energii do distribuční soustavy).

 U stávajících smluv a jejich prodloužení, kdy ceny za distribuci elektrické energie jsou nižší je nutní zvážit rozhodnutí jaký tarif vybrat s ohledem na poměru vyrobené elektrické energie z fotovoltaiky spotřebované v domě a přebytku elektrické energie.

S dalším růstem celkové spotřeby elektrické energie ve společnosti, cena elektrické energie určitě v čase klesat nebude /poptávka = růst ceny/. Těžko lze předpokládat, že současné ceny elektrické energie (při zvyšující se poptávce, masivnímu přechodu na tepelná čerpadla a na elektrická auta) budou časem sníženy.

Konec 2 až 3 leté fixace a cenový šok při uzavření nových smluv + odběry od nového dodavatele

Rozhodnutí ohledně instalace fotovoltaiky na rodinný dům je ještě jednoznačnější u vlastníků rodinných domů, kteří musí měnit dodavatele a kteří měli zafixovanou sazbu na 2 až 3 roky a nyní končí fixace levné sazby.

Ti se musí vypořádat se skokovým nárůstem ceny elektrické energie, a to minimálně na dvojnásobnou cenu oproti původní ceně. Kdo doposud platil přibližně 2 500 Kč/MWh – 3 000 Kč/MWh bude nyní platit částku okolo 6 500 Kč/MWh.

Při prodloužení smlouvy u stávajícího distibutora, nudou ceny cca okolo 4 000 Kč/MWh – 5 000 Kč/MWh, podle vybraného tarifu a délky fixace,

Pro vlastníka nemovitosti z větším odběrem elektrické energie je výhodnější využít podporu z programu Nová zelená úsporám a rozdíl, který by měl platit distributorovi za nové ceny oproti původním cenám za odběr elektřiny investovat na pořízení fotovoltaiky. Níže najdete modelaci příkladu pro případ vyšší platby za elektrickou energii /nová smlouva s novým dodavatelem elektrické energie/

Vzorové příklady

Roční minulé a budoucí výdaje za elektrickou energii

Spotřeba elektrické energie u domu 20 MWh ročně

Můžeme si namodelovat příklad, kdy vlastník měl spotřebu elektrické energie pro dům okolo 20 MWh/rok a využíval sazbu pro tepelné čerpadlo.

 • Při výše uvedených cenách doposud platil částku – 5 000 Kč/měsíc – 60 000 Kč/rok.
 • Po skončení fixace bude platit cca 10 800 Kč/měsíc – 130 000 Kč/rok – roční nárůst o 70 000 Kč

(Vaši roční spotřebu elektrické energie najdete na vyúčtování od distributora)

Výše produkce elektrické energie z fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp

Pokud nainstalujeme fotovoltaickou elektrárnu o velikosti např. 10 kWp s baterií, můžeme orientačně počítat s celkovou produkcí elektrické energie okolo cca 10 MWh/rok.

Celková vyrobená produkce elektrické energie z fotovoltaiky v domě může být hrubým odhadem rozdělena např. na:

70% (7 MWh) – Celková využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaiky využitá v domě

30% (3 MWh ) – Celková produkce elektrické energie vyrobená fotovoltaikou a dodaná do distribuční soustavy (nespotřebovaná elektrická energie v domě)

(Jedná se o přibližnou simulaci produkce z fotovoltaické elektrárny pro hrubou představu. Přesné výsledky závisí na mnoha faktorech, jako je orientace a sklon, zastínění, použité výrobky pro fotovoltaiku a nastavení provozu domu…)

Roční úspory vyrobenou elektřinou z fotovoltaiky

Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp

 1. Vlastní fotovoltaikou vyrobená a domem spotřebovaná elektrická energie · využitelná produkce elektrické energie z fotovoltaiky v budově
  7 MWh * 6 500 = 45 500,- Kč
 2. Vlastní fotovoltaikou vyrobená a přes distribuční síť uchovaná, popř. prodaná elektrická energie. Pokud uzavřete s distributorem tarif s možností úschovy elektřiny bude vám snížena platba za elektřinu o částku za dodanou elektrickou energii do distribuční soustavy
  3 MWh * 5 500 = 16 500,- Kč.
 3. Vlastnictví fotovoltaické elektrárny = výhodnější tarif pro odběr elektřiny. Cena za odběr elektřiny bude nižší cca 500,- Kč/MWh oproti tarifu bez instalované fotovoltaiky

U modelového příkladu vychází úspora 13 MWh *500 Kč = 5 000,- Kč Celková roční úspora z produkce fotovoltaiky po odečtení distribučních poplatků /12*200=2400 Kč/ je 45 500 + 16 500 + 6 500 – 2 400 = 64 600,- Kč

Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu nová zelená úsporám

(Instalace fotovoltaiky o velikosti 10 kWp) Dotace je vypočítána z aktuálního programu fotovoltaika Nová zelená úsporám – oblast C3

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000,- Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč 8 * 10 000 Kč 80 000,- Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 x 10 000 Kč 100 000,- Kč
CELKEM VÝPOČET PRO VÝŠI DOTACE Z NZÚ 240 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE Z NZÚ JE OMEZENA NA 200 000,- Kč
DOTACE NA PROJEKT 5 000,- Kč
CELKEM DOTACE 205 000,- Kč

Cena realizace fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaiky o velikosti 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh

Pokud si např. vyberete níže uvedenou fotovoltaickou elektrárnu, tak za fotovoltaickou elektrárnu zaplatíte vlastní investiční náklady ve výši 350 000,- Kč. Dotace z programu Nová zelená úsporám bude vyplacena až po zaplacení celé ceny a dodávky.

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh

Cena dodávky a instalace: 555.000,- Kč

Výše dotace NZÚ: 205.000,- Kč

Cena vlastních investičních nákladů: 350.000,- Kč

Na výše uvedeném modelovém příkladu /cena za 1 MWh elektrické energie 6 500 Kč se návratnost za instalaci fotovoltaiky projeví v řádu 6 – 7 let za předpokladu vyšší výkupní ceny přebytku elektrické energie.

Pokud se vaše platba za 1 MWh elektrické energie se  bude pohybovat okolo 4 500 Kč se návratnost za instalaci fotovoltaiky projeví v řádu 10 – 11 let. 

Přesná návratnost závisí samozřejmě na dalších faktorech spojených s pořízením fotovoltaiky. Je nutné počítat i se zvýšením pojistky na dům, s náklady na údržbu fotovoltaiky a kontrolu fotovoltaické elektrárny, pravidelné revize a samozřejmě na zdroji peněz a výši úroků pro financování fotovoltaické elektrárny.

Další možnosti dotací na fotovoltaiku a instalaci dobíjecích stanic pro elekroauta

Pro rychlou orientaci v textu uveden význam použitých zkratek:

 • C2 – dotace z programu NZÚ = systém není propojen s elektrickými rozvody v domě. Instalovaný systém se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, není zapotřebí žádný souhlas a žádné hlášení zdroje distribuční společnosti
 • C3 – dotace z programu NZÚ = napojení na elektrické rozvody v domě a na distribuci elektrické energie. Možnost využít přebytky energie akumulací do baterií nebo vody (DOTACE VIZ. PŘEDCHOZÍ MODELOVÝ PŘÍKLAD) Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta. V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3, můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily. Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu.

Dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/ D – jeden nabíjecí bod – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/ D – dva nabíjecí body – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D – 20 000,- Kč

Projekt C2 – 5 000,- Kč

Projekt C3 – 5 000,- Kč Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům najdete na stránce Dotace na rekonstrukci

Odkazy na články a na videa  s tématikou cen energii:

 Ceny elektřiny dostanou do problémů půlku domácností, varuje dodavatel