Změna zdroje vytápění

Náhrada za plynový kotel u rodinných domů

V současné době jsem ve své praxi dotazován častou otázkou čím nahradit plynový kotel. Energetické vstupy zdražují na všech úrovních. Toto téma si zaslouží širší rozsah odpovědi a komplexnější pohled.

Níže uvedený text je návodem nejen pro změnu zdroje vytápění z plynového kotle na jiný zdroj tepla, ale i pro vlastníky rodinných domů kteří vytápí elektrickou energii pomocí elektrokotle, přímotopů, popřípadě tepelného čerpadla a chtějí snížit náklady za odběr elektrické energie.

Před rozhodnutím, čím nahradit stávající zdroj tepla je ideální zaměřit se nejprve na snížení tepelných ztrát objektu. Zateplením objektu snížit spotřebu energie na vytápění a zároveň snížit náklady na pořízení nového zdroje.

Na zateplení můžete využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Zateplení můžete provádět postupně s ohledem na vaše finanční možnosti není požadavkem zateplit najednou celý dům.

Výměna plynového kotle

Řada klientů preferuje výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo.

Důležitá informace pro Vás Tepelné čerpadlo je zdrojem hluku, umístění tepelného čerpadla musí být v souladu s hygienickým limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostoru staveb. Doporučuji před instalací nechat zpracovat akustickou studii pro posouzení hluku ze stacionárního zdroje. Předejte případným komplikacím provozu po instalaci tepelného čerpadla /stížnosti na hluk,  snížení výkonu v noci …/ 

K datu psaní tohoto článku není výměna plynové kotle za tepelné čerpadlo podporována v oblasti podpory C1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA.

Při využití dotace z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie můžete využít další dotace, a to zejména dotaci:

C2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

C3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

U přípravy teplé vody C2, je podporován

  • solární ohřev vody
  • využití tepelného čerpadla pro ohřev vody.

Jedná se o následující systémy a výše dotací:

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Dotace C3 – domácí fotovoltaické elektrárny

Další možností, jak snížit náklady na provoz domu zejména při provozu elektrického kotle a elektrického vytápění a tepelného čerpadla je zřízení fotovoltaické elektrárny umístěné na vašem domě, vedlejších stavbách, pomocné nosné konstrukce na vašem pozemku.

Můžete instalovat domácí fotovoltaické elektrárny a s akumulací energie do vody nebo můžete baterie pro fotovoltaické elektrárny.

Zajímavé jsou pro majitele fotovoltaických elektráren i tarify distributorů pro výkup nadbytečné elektrické energie např. tarif SOLAR od ČEZu.

Maximální využití dotace z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny = kombinace C2 fotovoltaický ohřev vody + C3 fotovoltaický systém

Můžeme instalovat kromě systému C2 /označení v programu NZÚ / i fotovoltaický systém propojený s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou C3 /označení v programu NZÚ/ jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o maximálním výkonu 10 kWp. Ovšem pouze systém, který nebude akumulovat energii do teplé vody, ale bude akumulovat vyrobenou energii do baterie.