Změna zdroje vytápění
náhrada plynové kotle

V současné době jsem ve své praxi dotazován častou otázkou čím nahradit plynový kotel. Energetické vstupy zdražují na všech úrovních a aktuální otázkou je změna způsobu vytápění.

Níže uvedený text je návodem nejen pro změnu zdroje vytápění z plynového kotle na jiný zdroj tepla, ale i pro vlastníky rodinných domů, kteří mají elektrokotel, přímotopů, popřípadě tepelného čerpadla a chtějí snížit náklady za odběr elektrické energie. Pokud máte kotel na dřevo i vy můžete využít v letním období dotaci z programu Nová zelená na ohřev vody.

Před rozhodnutím, čím nahradit stávající zdroj tepla je ideální zaměřit se nejprve na snížení tepelných ztrát objektu. Zateplením objektu snížit spotřebu energie na vytápění a zároveň snížit náklady na pořízení nového zdroje. Téma snížení teplených ztrát a využití dotací z programu Nová zelená úsporám popisuje naše stránka snížení výdajů za provoz domu.

Na zateplení můžete využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Zateplení můžete provádět svépomocí postupně s ohledem na Vaše finanční možnosti. Není požadavek pro získání dotace, že musíte zateplit najednou celý dům.

Vyplňte dotazník

Pošleme Vám nabídku

Vyplňte dotazník a získejte nabídku na fotovoltaiku na klíč do 5-ti pracovních dní.

Otázky v dotazníku se týkají Vašeho domu a Vašich požadavků na fotovoltaiku.

Vyplněním dotazníku umožníte optimální návrh fotovoltaiky pro Váš dům.

V případě nejasností při vyplňování dotazníku zavolejte na tel. číslo 731 707 296 (Po – Pá od 8:00 – 17:00) 

Zanechte nám kontakt

Zavoláme, odepíšeme Vám zpět

Výměna zdrojů tepla - bez dotace NZÚ

Možností jak nahradit plynový kotel je instalace tepelného čerpadla, další možností je instalace kotle na dřevo, peletky. Pro využití kotle na dřevo, peletky potřebujete funkční komín. Pro instalaci tepelného čerpadla najít ideální místo na umístění s ohledem na hluk z tepelného čerpadla (viz. text níže). V každém případě doporučuji změnu zdroje vytápění konzultovat s projektantem vytápění s ohledem na parametry vaši otopné soustavy.

Důležitá informace pro Vás pro instalaci tepleného čerpadla.

Tepelné čerpadlo je zdrojem hluku, umístění tepelného čerpadla musí být v souladu s hygienickým limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostoru staveb. Doporučuji před instalací nechat zpracovat akustickou studii pro posouzení hluku ze stacionárního zdroje.

Předejdete případným komplikacím po instalaci tepelného čerpadla /stížnosti na hluk,  snížení výkonu v noci …/ při jeho provozu.

Výměna zdrojů tepla - využití dotace NZÚ - podoblast C.1

K datu vytvoření článku nebyla poskytována dotace na výměnu plynového kotle z programu Nová zelená úsporám.

Instalace nových systémů - využití dotace NZÚ - podoblast C.2, podoblast C.3

Solární termický ohřev vody

Podoblast dotace NZÚ- C.2

Zde máte můžete využít níže uvedenou dotaci na novou instalaci:

  • OL – Solární termický ohřev vody 45 000 Kč
  • SOL+ – Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000 Kč

Dotace na projekt 5 000,- Kč

Ohřev vody fotovoltaikou

Podoblast dotace NZÚ- C.2

Přímý ohřev vody fotovoltaikou

Fotovoltaika ohřev vody – jedná se o přímé propojení fotovoltaika bojler. Fotovoltaika slouží pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě.  Elektřina vyrobená fotovoltaikou se jinak nevyužívá.

Dotace na projekt ohřevu vody fotovoltaikou 5 000,- Kč

Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

Podoblast dotace NZÚ- C.2

Můžete instalovat tepelné čerpadlo pro ohřev vody, výše dotace níže.

  • TČ-V – Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000 Kč

Dotace na projekt využití tepelného čerpadla 5 000,- Kč

Instalace fotovolatiky

Podoblast dotace NZÚ- C.3

FVE - fotovoltaika schema
Fotovoltaická elektrárna

Další možností, jak snížit náklady na provoz domu zejména při provozu elektrického kotle a elektrického vytápění a tepelného čerpadla je zřízení fotovoltaické elektrárny umístěné na Vašem domě, vedlejších stavbách, pomocné nosné konstrukce na vašem pozemku.

Můžete instalovat domácí fotovoltaické elektrárny a s akumulací energie do vody nebo můžete baterie pro fotovoltaické elektrárny.

Zajímavé jsou pro majitele fotovoltaických elektráren i tarify distributorů pro výkup nadbytečné elektrické energie např. tarif SOLAR od ČEZu.

Maximální využití dotace z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny = kombinace C2 fotovoltaický ohřev vody + C3 fotovoltaický systém

Můžeme instalovat kromě systému C2 /označení v programu NZÚ / i fotovoltaický systém propojený s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou C3 /označení v programu NZÚ/ jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o maximálním výkonu 10 kWp. Ovšem pouze systém, který nebude akumulovat energii do teplé vody, ale bude akumulovat vyrobenou energii do baterie.

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

Je podporována kombinace fotovoltaika a tepelné čerpadlo, kdy propojení musí zajišťovat inteligentní řídící systém, který umí využít tepelné čerpadlo v době výroby elektřiny pro ohřev vody v zásobních, ze kterých je v době kdy není vyráběna elektřina čerpána energie pro vytápění a TV, pro systém musí být vhodné tepelné čerpadlo)

Tepelné čerpadlo fotovoltaika musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu

V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.  V případě nízkoteplotních systémů vytápění z vlastní akumulací tepla – podlahové a stěnové vytápění –  + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Aktuality

srovnání hypoték

Kolik bude stát v roce 2023 hypotéka

Rok 2022 nám pomalu ale jistě skončil a my vítáme nový rok 2023. Každopádně nám rok 2022 dal více nejistoty a strachu, jako žádný jiný rok před ním. Lidé se bojí, netopí, nejí a bojí se dalších turbulencí na trhu a posilujícího hesla bohatí bohatým. Velký strašák se stal skutečností, a sice to, že úrokové sazby hypoték se vyšplhaly k šesti procentům a zájem o hypotéky se rapidně snížil.

Fotovoltaika od Colsys

Solární elektrárna s baterií cena

Solární elektrárnu s baterií Vám nainstaluje na Váš dům společnost Colsys s.r.o. Fotovoltaická elektrárna s baterií Přijímáme zakázky, fotovoltaika – montáž do 2 měsíců! Vyplňte dotazník rychlé

Sdílet