Dotace na novostavbu rodinného domu 2021

V současné době lze využít dvě dotace na novostavbu rodinného domu.

První dotace na novostavbu rodinného domu je z programu Nová zelená úsporám. Zde je dotace na novostavbu rozdělena na dotaci na výstavbu rodinného domu a dotaci na nákup nového rodinného domu.

Poptat Novou zelenou úsporám

Druhá dotace na novostavbu je z programu Dešťovka. Zde je dotace na novostavbu rozdělena na dotaci na akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Poptat dešťovku


dotace na novostavbu odborný posudek na dotaci Dešťovka 1.5.B.2 – od
7 200 Kč, administrace dotace od 3 900 Kč

Dotace na novostavbu rodinného domu – NZÚ

Dotace na novostavbu – co pro vás zajistíme

 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZÚ
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

Dotace na novostavbu – mýtus 3

Dotace na novostavbu – cesta k dotaci Nová zelená úsporám

 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
 2. Projednání záměru se stavebním úřadem
 3. Vyplnění elektronické žádosti
 4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
 5. Kontrola žádosti fondem
 6. Akceptace žádosti
 7. Zajištění odborného technického dozoru
 8. Realizace stavby
  • Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti: 36 měsíců pro oblast podpory B
 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Výplata dotace
 12. Závěrečné vyhodnocení akce

Dotace na novostavbu – výstavba a nákup nového rodinného domu

dotace na novostavbu až 450 000 Kč

NZU novostavba

Dotace na novostavbu – povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Poptat Novou zelenou úsporám

Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Dotace na novostavbu – kontrola průvzdušnosti obálky budovy po dokončení stavby

Blower door test a dotace na novostavbu

 • Potřebujete doložit průvzdušnost obálky budovy po dokončení rekonstrukce, novostavby pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám?

Počet Blower door testů a dotace na novostavbu

 • První test je dobré provést během výstavby, před zakrytím vzduchotěsných vrstev a provést případnou opravu netěsných míst. Po finální provedení testu u dokončené stavby bude pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám vystaven protokol v souladu s metodickým pokynem dotačního programu Nová zelená úsporám.

Blower door test a termovize pro nalezení netěsností

 • Při nalezení netěsností lze využít ruční anemometr, popř. lez využít i termovizi (pokud jsou pro termovizi splněny teplotní podmínky)

Požadavek na průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

Hodnoty požadavku zjistíte na stránkách programu Nová zelená úsporám zde:

https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/

Blower door test

Dotace na novostavbu rodinného domu – DEŠŤOVKA

Poptat dešťovku

Odborný posudek na dotaci Dešťovka 1.5.B.2 – od 7 200 Kč, administrace dotace od 3 900 Kč

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • dotace60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
NZU novostavba
destovka-kastner

Dešťovka – systém hospodaření s dešťovou vodou

POPTAT

Zde můžete vyplnit poptávku pro dotace na novostavbu

ZDARMA získáte nabídku na výše uvedené služby.

POPTAT

Potřebujete pomoci? Zavolejte mi
+420 731 707 296

Chcete se na cokoli zeptat? Napište mi
info@dumkoupim.cz

Dotace na novostavbu

Níže zjistíte podrobnosti k programu Nová zelená úsporám a programu DEŠŤOVKA

Dotace na novostavbu – Nová zelená úsporám

Pokud plánujete výstavbu nového domu, můžete získat dotaci na novostavbu z programu  Nová zelená úsporám (NZÚ) ve výši (150 000 Kč – 450 000) Kč podle dosažených energetických parametrů budovy). Podmínkou získání dotace na novostavbu je instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. V případě nákupu nového rodinného domu lze z programu Nová zelená úsporám získat dotaci na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, ve výši (300 000 Kč – 450 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy). Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 včetně:

 • Vyšší dotaci na novostavbu získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů. spolu s výstavbou rodinného domu je podpořena:
 • Výstavba zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč najeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovyčástkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

Dotace na novostavbu na dokumentaci k programu Nová zelená úsporám:

Dotaci z programu Nová zelená úsporám lze získat nejen na realizaci úsporných opatření, ale i na pořízení dokumentace nezbytné pro podání žádosti, měření průvzdušnosti či technický dozor, a to  v oblasti B až 35.000 Kč .

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám  naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

Poptat Novou zelenou úsporám

Dotace na novostavbu – podrobnější informace k programu Dešťovka

Kdo může žádat o dotaci dešťovka

 • Dotaci na dešťovku může využít jak vlastník nebo stavebník rodinného i bytového domu.

Kalkulačka dešťovka pro výpočet velikosti akumulační nádrže

 • Pro stanovení velikosti akumulační nádrže pro program Dešťovka můžete využít dotační kalkulačku na stránce dotacedestovka.cz  zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.
 • Pokud budete chtít větší nádrž, tak proměnná část dotace se bude počítat pouze z vypočteného objemu..

Dešťovka a podmínky pro akumulační nádrž

 • Podmínky pro nádrž – tepelná izolace a ochrana proti mrazu. Dále opatření proti rychlému zhoršování kvality zachycené vody – např. zamezení přístupu denního světla, stálá a nízká teplota.

Dešťovka a odvod vody z více staveb na pozemku

 • Můžete spojit odvod více střech, které máte na pozemku (rodinný dům, garáž, stodola…) Plochy všech střech se započítají do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

Dešťovka a uznatelné náklady

 • Vše co je za lapačem střešních splavenin

Dešťovka – akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Oddělit dešťovou vodu od pitné
 • WC v rodinném domě
  • v novém domě všechny záchody

Kompletní informace k dotaci dešťovka

Podívejte se na oficiální leták Dešťovka

destovka
Poptat dešťovku


Odborný posudek na dotaci
Dešťovka 1.5.B.2 – od 7 200 Kč, administrace dotace od 3 900 Kč