dotace na novostavbu

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Dotace na novostavu

S dotací na nový rodinný dům vám ideálně pomůžeme před zahájení projektu. Zpracujeme studii domu, energetické hodnocení a doporučíme postup pro max. využití dotace z programu NZÚ. 

Dotace na novostavbu se vyplácí až po dokončení stavby.

Pokud budete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám z oblasti B můžete dále využít dotace z oblasti C5 a D.

Pokud plánujete novostavbu a nebudete čerpat  dotaci na novosatvbu z programu Nová zelená úsporám z oblasti B, můžete dále využít dotace z oblasti D a to dotaci na zelenou střechu, dotaci na dešťovku (zálivka + WC, šedá voda) a dotaci na ekomobilitu.

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Neorientujete se ve výběru dotace ba dům? Zdarma Vám poradíme.

Dotace na dům základní informace

Kontrola průvzdušnosti obálky budovy po dokončení stavby

Blower door test a dotace na novostavbu

  • Potřebujete doložit průvzdušnost obálky budovy po dokončení rekonstrukce, novostavby pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám?

Počet Blower door testů a dotace na novostavbu

  • První test je dobré provést během výstavby, před zakrytím vzduchotěsných vrstev a provést případnou opravu netěsných míst. Po finální provedení testu u dokončené stavby bude pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám vystaven protokol v souladu s metodickým pokynem dotačního programu Nová zelená úsporám.

Blower door test a termovize pro nalezení netěsností

  • Při nalezení netěsností lze využít ruční anemometr, popř. lez využít i termovizi (pokud jsou pro termovizi splněny teplotní podmínky)

Požadavek na průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby Hodnoty požadavku zjistíte na stránkách programu Nová zelená úsporám zde: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Neorientujete se ve výběru dotace na dům? Zdarma Vám poradíme.