Konstrukce DEK informační videa

Videa Stavebniny DEK

Šikmá střecha s vazníkovou konstrukcí a plechovou krytinou LINEDEK

Nadkrokevní zateplení střechy systém TOPDEK

Šikmá střecha s izolací pod a mezi krokvemi se skládanou krytinou

Skladba vegetační střechy s intenzivní zelení

Systém hospodaření s dešťovou vodou

Retence a vsakování vody

Skladba terasy s dlažbou na podložkách

Větraná fasáda s obkladem ze sibiřského modřínu

Izolace a liniová drenáž suterénu

Lepení dlažby ve vlhkém prostředí

Objednejte vyplněním poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.