Projekty rodinných domů

Projekt domu

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi  svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky.

Projekty pro dotaci Nová zelená úsporám na:

Projekt na rekonstrukci domu

Projekt pro novostavbu

Naše stránky, kde získáte další informace pro TZB a úsporu energie

Cena za projektovou dokumentaci

Cena je individuální a zašleme ji na základě podrobnějšího zadání rozsahu požadovaných prací.

Cena za bude odvislá od odhadovaných nákladů na realizaci stavby a na její složitosti. Odhadu nákladů na stavbu se věnuje další odstavec. Cena projektové dokumentace kalkulačka by byla ideálním nástrojem. Můžete mýt určitou představu či dokonce plánek domu, který určí další postup a přibližnou cenu.

Náklady na stavbu - odhad

Odhadnout na začátku myšlenky postavit, rekonstruovat přesné náklady na stavbu je poměrně složité.

Lze využít různé dostupné nástroje na internetu pro propočet odhadovaných nákladů na stavbu

Například společnost GSERVIS má na svých stránkách online konfigurátor, kde si nadefinujete rodinný dům a online se zobrazují odhadované náklady na stavbu. Odkaz na stránku GSERVIS konfigurátor

Můžete také zvolit různé kalkulátory od výrobců stavebních materiálů, například od společnosti Weber – Weber kalkulátor zateplení domu

Stavba svépomocí cena - odhad nákladů

Cenu stavby svépomocí lze odhadnout podle různých vodítek. Např. na stránce dodavatele typových projektů GSERVIS máte uvedenu realizační cenu na klíč a zároveň cenu svépomocí.

V již zmíněném konfigurátoru rodinných domu získáte také odhad nákladů na stavbu svépomocí. Odkaz na stránku GSERVIS konfigurátor

Rozsah dokumentace

Obsah dokumentace pro stavební řízení je předepsán vyhláškou 499/2006 Sb.

Obsah dokumentace pro program Nová zelená úsporám  najdete v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory

Dotace zelená úsporám (NZÚ)

Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
A – Zateplení
B – Novostavba
C – Zdroje energie podoblasti C2, C3 a C4
D – Dešťovka pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+

Úspory energií

Naše projekty řešíme vždy komplexně a snažíme se ať už u novostaveb nebo u rekonstrukcí v maximální míře snížit náklady na provoz domu. Samozřejmostí je splnění energetických požadavků daných zákonem 406/2000 sb.  doložením PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Nad rámec výše uvedených zákonných požadavků se pro návrh snažíme využívat v maximální míře dostupné dotace z programu nová zelená úsporám.

Odborný posudek pro zateplení na chatu - dotace NZÚ

Dotace nová zelená úsporám od 10-2021 nabízí využití dotace na zateplení i na rekreační objekty chaty. I zde poskytneme stejný rozsah služeb jako pro rodinný dům.

Více informací k využití dotace pro rekreační dům najdete na naší stránce Dotace na rekreační objekt.

Po odeslání poptávky

Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.