Kontrola zákresu vaší nemovité věci v katastrální mapě

Příklady z praxe

Během své praxe se setkávám s případy, kdy vlastníci domů v průběhu minulých let přistavěli nové části ke stávajícímu domu, které nezkolaudovali, popř. zkolaudovali, ale změny nejsou zaneseny v katastrální mapě. Tato skutečnost prodlužuje vlastní prodej. Banky poskytující hypotéky, popř. kupující požadují, aby skutečný stav byl v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Doporučuji podívat se na katastrální mapu v leteckém pohledu a v případě zjištění nesrovnalostí mezi zákresem v katastrální mapě a skutečností provést nápravu. Podrobnosti vám sdělí katastrální a stavební úřad.

Převážně se bude jednat o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, doložení všech dokumentů pro potvrzení povolení existující stavby, popř. dodatečné povolení stavby. Podrobnosti v dalším textu

Geometrický plán a zanesení stavby do katastrální mapy

Pokud nemáte stavby zakresleny v katastrální mapě je nutné postoupit tyto kroky:

  • Nechat si zpracovat geometrický plán
  • U staveb a jejich změn postavených před rokem 1976 nechat udělat pasport – stavební úřad vydá potvrzení o existenci stavby
  • U staveb postavených po roce 1976 – dodatečné povolení stavby (výkresová dokumentace + revizní zprávy) – stavební úřad vydá dodatečné povolení
  • Zanést dokumentaci na katastrální úřad níže uvedené dokumenty

Katastrální mapa je státní mapové dílo velkého měřítka, jeho obsahem je polohopis a popis.

Objednejte vyplněním poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.