Dotace na fotovoltaiku

Potřebujete fotovoltaiku na dům a chcete získat dotaci na fotovoltaiku?

Každý dům je jiný a má jiné potřeby. Zpracujeme pro vás individuální návrh fotovoltaiky pro váš dům s maximálním využitím dotace. Rychlá instalace fotovoltaiky na klíč na vašem domě

Řešíme i přípravu pro realizaci fotovoltaiky u novostaveb rodinných domů a po dokončení domu následnou instalaci fotovoltaiky a vyřízení dotace NZÚ.

Připravíme celý proces zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku  z programu Nová zelená úsporám po vyplnění formuláře, předání kontaktních údajů Vám zašleme nabídku na realizaci fotovoltaiky, popř. vás budeme kontaktovat pro upřesnění zadání pro zpracování nabídky.

Program Nová zelená úsporám umožňuje

 na pořízení fotovoltaiky získat v roce 2022 dotaci až 200.000,- Kč na jeden rodinný dům v oblasti podpory C3 a v oblasti podpory C2 částku 45 000,- Kč. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna dotace zvýšením jednotkových podpor o 10 %

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

 • C2 – dotace z programu NZÚ = systém není propojen s elektrickými rozvody v domě. Instalovaný systém se nikdy nepřipojí do veřejné sítě, není zapotřebí žádný souhlas distribuční společnosti ani žádné hlášení zdroje.
 • C3 – dotace z programu NZÚ = napojení na elektrické rozvody v domě a na distribuci elektrické energie. Možnost využít přebytky energie akumulací do baterií nebo vody.
 • C2 + C3 – Můžete využít dvě podpory dotací z NZU a vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2)  a získat dotaci až 245 000 Kč /pro vybrané kraje až 269 550 Kč/ + 5 000 Kč za projekt

Firma COLSYS s. r.o. Vám zrealizuje instalaci fotovoltaické elektrárny a dobíjecí stanice včetně vyřízení dotace NZÚ a připojení k distributorovi. Firma COLSYS s.r.o. působící na trhu od roku 1990. Pro získání vstupních podkladů od vás pro zpracování cenové nabídky na realizaci fotovoltaiky využívá firma COLSYS služeb energetického specialisty, včetně stránek  www.dumkoupim.cz

Fotovoltaika 2022: Jaká je maximální výše dotace?

Fotovoltaická elektrárna - modelové příklady ceny fotovoltaiky na klíč:

Ekonomická rozvaha

1 - Fotovoltaika pouze pro ohřev vody

Výše dotace na fotovoltaiku NZÚ: 45.000,- Kč

Fotovoltaický systém oddělen od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou.

 

2 - Fotovoltaika pro domy bez vytápění elektřinou s ohřevem vody

RD s běžnou spotřebou elektrické energie BEZ VYTÁPĚNÍ elektřinou 4-6MWh/rok

FVE o výkonu 5,4 kWp s bateriemi 7,1 kWh

 • Cena dodávky a instalace: 390.000,- Kč
 • Výše dotace NZÚ: 170.000,- Kč
 • Cena vlastních investičních nákladů: 220.000,- Kč
 • Návratnost investičních nákladů: 9-12 let
 • Cenová hladina 04/2022

3 - Fotovoltaika s maximálním podporovaným výkonem pro vytápění a ohřev vody

RD se spotřebou elektrické energie S VYTÁPĚNÍM elektřinou 10MWh/rok a více

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh

 • Cena dodávky a instalace: 555.000,- Kč
 • Výše dotace NZÚ: 205.000,- Kč
 • Cena vlastních investičních nákladů: 350.000,- Kč
 • Návratnost investičních nákladů: 10-12 let
 • Cenová hladina 04/2022

4 - Fotovoltaika s maximálním podporovaným výkonem pro vytápění a ohřev vody + instalace dobíjecí stanice

RD se spotřebou elektrické energie S VYTÁPĚNÍM elektřinou 10MWh/rok a více + instalace dobíjecí stanice pro elektromobily

FVE o výkonu 9,9 kWp s bateriemi 14,2 kWh

  • Cena dodávky a instalace: 605.000,- Kč
  • Výše dotace NZÚ: 245.000,- Kč
  •  200 000,- Kč fotovoltaika

5 000 Kč projekt
o 30 000 Kč ekomobilita /1 dobíjecí bod/

o 10 000 Kč kombinační bonus

– Cena vlastních investičních nákladů: 360.000,- Kč

– Návratnost investičních nákladů: 10-12 let

– Cenová hladina 04/2022

Poznámka:

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10%. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Komplexní služby pro vaší fotovoltaickou elektrárnu

Co od vás potřebujeme pro první návrh ceny pro vaši fotovoltaiku

 • Kontaktní údaje, adresa objektu
 • Vyúčtování energie
 • Technologie v domě pro vytápění, ohřev vody, vzduchotechniku, klimatizaci, ohřev vody v bazénu
 • Projekt domu – pokud je k dispozici
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – pokud je k dispozici
 • Vaše představy o využití fotovoltaické elektrárny /pozor na nižší využití v zimě/
 • Zvážit případné umístění baterie – optimální stálá teplota / pozor na vysokou a nízkou teplotu/

Výše dotací a bonusy - Nová zelená úsporám - Fotovoltaika

Fotovoltaika PODOBLAST C.3

Max. dotace 200 000,- Kč pro max 10 kWp

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Jednotková výše podpory níže:

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč

(Měnič určený pro fotovoltaické systémy, který je vybaven současně fotovoltaickými a bateriovými vstupy a je schopen ostrovního provozu.)

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč

(Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla musí zajišťovat inteligentní řídící systém, který umí využít tepelné čerpadlo v době výroby elektřiny pro ohřev vody v zásobních, ze kterých je v době kdy není vyráběna elektřina čerpána energie pro vytápění a TV, pro systém musí být vhodné tepelné čerpadlo)

(Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu)

(V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem) + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele

Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh, Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních),Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

Fotovoltaika  musí být umístěna na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu

Podpora na fotovoltaiku se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávající fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Příprava teplé vody PODOBLAST C.2

Solární fotovoltaický ohřev vody výše dotace 45 000,- Kč.

Fotovoltaika slouží pouze pro ohřev vody v bojleru, popř. akumulační nádobě. Měnič přímo napojen na bojler, vyrobená elektřina se jinak nevyužívá.

Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l.kWp-1]

Poznámka k výši dotace:

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

V případě využití bonusů bude dotace včetně bonusu vyplacena, až bude zrealizováno vše, např. fotovoltaika a instalace dobíjecí stanice. Není možné vyplácet podporu postupně.

Fotovoltaika pro stávající domy, rekreační domy, novostavby

Stávající domy

Informace k oblasti podpory C3  – Fotovoltaiky /FVE/

Dotace je určena pro stávající domy. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě.

Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp

Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány

Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu Další podrobnosti pro návrh fotovoltaické elektrárny uvedeny v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY

Maximální možná dotace pro instalaci fotovoltaických modulů a dobíjecích stanic pro elektroauta.

V případě, že bude pro vás výhodné využít dotace z programu nová zelená úsporám pro oblasti C2 + C3 , můžete využít také dotaci na dobíjecí stanice pro elektromobily.  Budete vyrábět vlastní elektřinu s akumulací do baterií (C3) a zároveň přímo akumulovat elektřinu do vody (C2), přebytky z C3 můžete využít pro dobíjení elektromobilu. 

Potom výše dotace při využití fotovoltaiky může být:

C3 – MAX. 200 000,- Kč /pro vybrané kraje až 220 000 Kč/

C2 – 45 000,- Kč /pro vybrané kraje až 49 500,- Kč/

D –  jeden nabíjecí bod  – 30 000,- Kč /pro vybrané kraje až 33 000,- Kč/

D –  dva nabíjecí body  – 60 000,- Kč /pro vybrané kraje až 66 000,- Kč/

Podpora za kombinační bonus – C2 + C3 + D –  20 000,- Kč

Projekt C2 – 5 000,- Kč

Projekt C3 – 5 000,- Kč

Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům  najdete na stránce  Dotace na rekonstrukci

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Rekreační stávající objekty

Instalovat fotovoltaiku a využít dotaci z programu Nová zelená úsporám  lze i na rekreační objekty Podmínkou je prokázat trvalý pobyt min. 2 roky zpětně. Můžete využít i dotaci z programu Nová zelená úsporám na dobíjecí stanici pro elektromobil

Podrobnější informaci k využití dotací z programu Nová zelená úsporám pro snížení výdajů za energie pro váš dům  najdete na stránce Dotace na rekreační objekty.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Novostavby

Pokud fotovoltaika je součástí projektu pro stavební řízení, je uvedena jako zdroj energie v projektu a v průkazu energetické náročnosti, tak po dokončení stavby není dotace na fotovoltaiku možná. Fotovoltaiku lze provést až po 2 letech od dokončení stavby /datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitost/ Více na stránce „dotace na novostavbu“

Na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace  z oblasti „B“ novostavba  lze čerpat i dataci z programu Nová zelená úsporám na dobíjecí stanice pro elektromobily.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Fotovoltaika základní informace

Fotovoltaika – přeměna sluneční energie na elektrickou energii. S postupným vývojem produktů pro fotovoltaické elektrárny jsou dnes systémy FVE schopny vyrábět elektrickou energii ze slunce za velice příznivé ceny pro spotřebitele.

Systémy FVE, které se v současné době instalují mají schopnost vyrobenou elektrickou energii akumulovat do zásobníků TUV nebo do baterií. Při instalaci FVE s využitím akumulace do baterií je celý systém schopen dodávat elektrickou energii v době, kdy je potřeba tuto energii využívat (zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy již slunce nesvítí).

Co instalací FVE získám:

Z doposud dostupných zdrojů je známo, že cca 1kWp FVE vyrobí v ČR cca 1MWh/rok.

Prvky fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Střídač

1-fázový
Napojen na 1. fázi, pokud jsou dle požadavků distributora rovnoměrně rozmístěny spotřebiče na jednotlivé fáze, může pouze třetina spotřebičů spotřebovávat vyrobenou energii.

3-fázový
Symetrický – do každé fáze posílá stejnou hodnotu vyrobené energie
Asymetrický – do každé fáze posílá různou hodnotu vyrobené energie

Fotovoltaické panely

 • Monokrystalické panely – lepší výkon při plném slunečním svitu „kolmém“
 • Polykrystalické panely – lepší při zatažené obloze

Výkon panelů okolo 400 Wp, účinnost okolo 20%

Fotovoltaický rozvaděč

U stávajících domů většinou umístěn samostatně optimálně v blízkosti domovního rozvaděče

Baterie

Dnes převážně z lithia – sledujte uváděný počet cyklů – kolikrát může vybita a znova nabita /rok cca 250 cyklů/. Umístění baterie optimálně teplota okolo 10°C

Regulátor přebytků z FVE

pro ohřev vody do bojlerů, akumulačních nádob

Druhy podle připojení k distribuční síti

Síťový

 • Využívat přebytky na ohřev teplé vody
 • Napojení na distribuční síť

Hybridní

 • Ukládání energie do baterie
 • Pomocí tepelného čerpadla do akumulačních nádob na vodu

Ostrovní

 • Mimo distribuční síť