Nabízíme služby pro vaše nemovitosti

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Prodáváte dům, byt? Pronajímáte byt, dům? Vypracujeme průkazy energetické náročnosti budov pro všechny typy objektů v ČR. Zpracování průkazu po předchozí prohlídce (zaměření) objektu.

Poptat

NEŽ KOUPÍTE DŮM – PROHLÍDKA S INSPEKTOREM

Kupujete dům a zajímá vás technický stav domu? Využijte např. prohlídku domu s inspektorem popř. podrobnější inspekce (technické průkazy  NEMOPAS) o předpokládaných klíčových rizicích na konkrétní nemovitosti, zjištěním technického stavu domu a to skrytých i zjevných vad. NEMOPAS se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech.

Poptat

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Potřebujete projekt pro získání dotace na zateplení domu, výměnu oken, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdroje tepla, instalaci solárních systémů, instalace nuceného větrání s rekuperací? Kompletní služby pro snižování energetické potřeby rodinných domů a bytových domů.

Poptat

PASPORTY STÁVAJÍCÍHO STAVU

Nemáte projekt od domu, který prodáváte? Neodpovídá skutečný stav domu vašemu projektu? Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby s kontrolou skutečného stavu. Zaměření a zkreslení stávajícího stavu.

Poptat

ZNALECKÉ POSUDKY PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, PRO FINANČNÍ ÚŘAD

Koupili jste dům, pozemek a budete platit daň z nabytí nemovitých věcí ? Zde můžete objednat znalecký posudek o zjištěné ceně nemovité věci pro daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí.

Poptat

PROJEKTY NOVOSTAVEB A STAVEBNÍCH ÚPRAV RODINNÝCH DOMŮ

Plánujete stavět, rekonstruovat, zateplovat a potřebujete projektovou dokumentaci? Koordinace projektů zaměřených na úsporu energií a snížení provozních nákladů.

Poptat
Potřebuji poradit s koupí domu
Potřebuji poradit s prodejem domu
Potřebuji poradit se stavbou, rekonstrukcí
Potřebuji poradit se zateplením

Statické zajištění pro vaše nemovitosti

  • Máte staticky poškozenou stavbu?
  • Potřebujete zvýšit únosnost stávajících základů?
  • Máte popraskanou klenbu?
  • Popraskané obvodové a vnitřní zdi?
  • Nestabilní opěrnou zeď?
  • Dáváte přednost minimálnímu zásahu při opravě statické poruchy?
  • Plánujete založení dřevostavby pomocí mikropilot? 

StatiCAL poskytuje zákazníkovy materiály vyráběné pod certifikátem ISO 9001, kvalitní distribuční síť až po certifikované aplikační firmy pracující pod přísným dozorem distributora. Systém statického zajištění StatiCAL vám nabízí vysoce profesionální výrobky a to včetně jejich aplikace.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOV

Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě.

Poptat

PRŮZKUM STAVEB

V rámci celkového průzkumu můžou být provedeny sondy do konstrukcí pro ověření skladeb,  analýza vlhkosti stavebních materiálů (vlhkost, salinita apod.). Posouzení trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb, určeny statické vlastnosti stávajících konstrukcí. U dřevěných konstrukcí provedeny odběry vzorků a provedeny mykologické rozbory. Pro stanovení kvality vnitřní prostředí lze provést průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek.

Poptat

Reference

Reference Statical

Zobrazit všechny

DALŠÍ SLUŽBY NABÍZENÉ V RÁMCI SÍTĚ NEMOPAS

NÁVRH A INSTALACE REKUPERACE TEPLA

Rekuperace vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také komfort.

Poptat

FOTOVOLTAIKA PROJEKT A MONTÁŽ

Služba v rámci sítě NEMOPAS. Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní včetně návrhu nápravných opatření.

Poptat

PROJEKTY SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Služba v rámci sítě NEMOPAS. Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní včetně návrhu nápravných opatření.

Poptat

TERMOVIZE + BLOWER DOOR TEST

Zjistěte, kudy z Vašeho domu uniká teplo. Akreditované měření vzduchotěsnosti prostoru metodou blower door.

Poptat

OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ

Služby pro hodnocení, měření a správný návrh v oblasti oslunění a osvětlení. Denní osvětlení a umělé osvětlení.

Poptat

AKUSTIKA

Služby pro hodnocení, měření a správný návrh staveb v oblasti akustiky. Měření hluku, zvukové izolace, doby dozvuku.

Poptat

PROJEKTY PLOCHÝCH STŘECH

Zpracování projektů nových i rekonstruovaných střech. Vždy vycházíme z podrobného průzkumu střechy.

Poptat

PROJEKTY ZATEPLENÍ A REVITALIZACE BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB

V rámci dokumentace je obvykle řešeno zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, řešení opravy lodžií či balkónů, oprava hydroizolace spodní stavby atd.

Poptat

Doporučení pro technická zařízení

Doporučená zařízení pro úsporu energie

Doporučení pro zdravé a bezpečné vnitřní prostředí

Brožura ke stažení

Ing. Josef Kastner

Jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, energetickým specialistou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí a certifikovaným inspektorem. Kromě zpracování a koordinace projektů pozemních staveb jsem postupně rozšířil své působení ve stavebnictví o zpracování posudků z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. Dále zpracovávám průkazy energetické náročnosti budov a technické průkazy (inspekce NEMOPAS).

PARTNEŘI