Nabízíme služby pro vaše nemovitosti

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkazy energetické náročnosti budov zhotovujeme pro všechny typy objektů v ČR. Podle požadavků zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Poptat

INSPEKCE NEMOPAS

Informace o předpokládaných klíčových rizicích na kontkrétní nemovitosti poskytované realitním serverem a projektem Nemopas ze skupiny DEK.

Poptat

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Snižování energetické potřeby rodinných domů a bytových domů. (zateplení obálky budovy, výměna výplní, výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměn zdroje tepla, instalace solárních systémů, instalace nuceného větrání s rekuperací)

Poptat

PASPORTY STÁVAJÍCÍHO STAVU

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby s kontrolou skutečného stavu. Zaměření a zkreslení stávajícího stavu.

Poptat

ZNALECKÉ POSUDKY PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, PRO FINANČNÍ ÚŘAD

Znalecký posudek o ceně nemovitosti pro daňové přiznání.

Poptat

PROJEKTY NOVOSTAVEB A STAVEBNÍCH ÚPRAV RODINNÝCH DOMŮ

Koordinace projektů zaměřených na úsporu energií a snížení provozních nákladů.

Poptat

Ing. Josef Kastner

Jsem inženýrem v oblasti stavebnictví, speciálně autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Ve stavebnictví působím jako projektant od roku 1998. Kromě zpracování a koordinace projektů pozemních staveb jsem postupně rozšířil své působení ve stavebnictví o zpracování posudků z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí. Dále jsem energetickým specialistou a  certifikovaným inspektorem nemovitostí.

 • Certifikovaný inspektor nemovitostí
 • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
 • Energetický specialistazpracování průkazu energetické náročnosti
 • Znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí

PARTNEŘI

Statické zajištění pro vaše nemovitosti

 • Máte staticky poškozenou stavbu?
 • Potřebujete zvýšit únosnost stávajících základů?
 • Máte popraskanou klenbu?
 • Popraskané obvodové a vnitřní zdi?
 • Nestabilní opěrnou zeď?
 • Dáváte přednost minimálnímu zásahu při opravě statické poruchy?
 • Plánujete založení dřevostavby pomocí mikropilot? 

StatiCAL poskytuje zákazníkovy materiály vyráběné pod certifikátem ISO 9001, kvalitní distribuční síť až po certifikované aplikační firmy pracující pod přísným dozorem distributora. Systém statického zajištění StatiCAL vám nabízí vysoce profesionální výrobky a to včetně jejich aplikace.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOV

Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě.

Poptat

PRŮZKUM STAVEB

V rámci celkového průzkumu můžou být provedeny sondy do konstrukcí pro ověření skladeb,  analýza vlhkosti stavebních materiálů (vlhkost, salinita apod.). Posouzení trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb, určeny statické vlastnosti stávajících konstrukcí. U dřevěných konstrukcí provedeny odběry vzorků a provedeny mykologické rozbory. Pro stanovení kvality vnitřní prostředí lze provést průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek.

Poptat

Reference

Reference Statical

Zobrazit všechny

DALŠÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI SÍTĚ NEMOPAS A NAŠICH PARTNERŮ

NÁVRH A INSTALACE REKUPERACE TEPLA

Rekuperace vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také komfort.

Poptat

FOTOVOLTAIKA PROJEKT A MONTÁŽ

Služba v rámci sítě NEMOPAS. Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní včetně návrhu nápravných opatření.

Poptat

PROJEKTY SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Služba v rámci sítě NEMOPAS. Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní včetně návrhu nápravných opatření.

Poptat

TERMOVIZE + BLOWER DOOR TEST

Zjistěte, kudy z Vašeho domu uniká teplo. Akreditované měření vzduchotěsnosti prostoru metodou blower door.

Poptat

OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ

Služby pro hodnocení, měření a správný návrh v oblasti oslunění a osvětlení. Denní osvětlení a umělé osvětlení.

Poptat

AKUSTIKA

Služby pro hodnocení, měření a správný návrh staveb v oblasti akustiky. Měření hluku, zvukové izolace, doby dozvuku.

Poptat

PROJEKTY PLOCHÝCH STŘECH

Zpracování projektů nových i rekonstruovaných střech. Vždy vycházíme z podrobného průzkumu střechy.

Poptat

PROJEKTY ZATEPLENÍ A REVITALIZACE BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB

V rámci dokumentace je obvykle řešeno zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, řešení opravy lodžií či balkónů, oprava hydroizolace spodní stavby atd.

Poptat

Doporučení pro technická zařízení

Doporučená zařízení pro úsporu energie

Doporučení pro zdravé a bezpečné vnitřní prostředí

Brožura ke stažení