Průzkum staveb

  • provádění sond konstrukcí, ověřování staveb.
  • analýza vlastností stavebních materiálů (vlhkost, salinita apod.)
  • určování statických vlastností konstrukcí. Posuzování trhlin, průhybů a dalších statický defektů staveb.
  • posouzení trhlin, průhybů a další statických defektů staveb,
  • určování statických vlastnosti stávajících konstrukcí.
  • odběry vzorků a provedeny mykologické rozbory.
  • průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek.

Můžete vyplnit nezávaznou poptávku s podrobnějším dotazem

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT