Dotace pro rodinné domy, bytové domy a ostatní stavby

Komplexní služby v oblasti získání dotací NZÚ

Zpracování kompletní dokumentace a administrace žádostí o dotaci z programu Nová Zelená Úsporám, operačního programu Životní prostředí a dalších dotačních titulů.